tirsdag 23. august 2022

Sådde 2,5 km med blomstereng langs kornåkeren

Her blomstrer det godt i pollinatorsonen ved gården Hegge Nordre på Skatval kunne (fra venstre) Johan Olav Hegge, Lisa Hegge, Ingeborg Forbregd og Gunnar Alstad konstatere.

Ei honningbie finner godsaker i blomstene hos denne honningurten.

Åkerhumla stikker snabelen ned i blomstene på en fargerik blodkløver.
 Honningurt er en høyreist flerårig plante med mange blomster i toppen.


Blodkløver lyser skikkelig opp i pollinatorsonen. 
Den er en plante som tiltrekker seg mange bier og humler.

Agurkurt er en av mange arter i frøblandinga som Johan Olav Hegge sådde.
For snart to uker siden var jeg på besøk hos Johan Olav Hegge ved gården Hegge Nordre på Skatval. Målet med besøket var å se nærmere på de sonene langs kornåkeren der han hadde sådd ei blomstereng med ville blomster. 


Artikkelen jeg skrev i etterkant kom på trykk i lokalavisa Bladet.


Har sådd 2,5 km med vekster for å hjelpe insektene

 

Johan Olav Hegge ved gården Hegge Nordre på Skatval har også denne sommeren sådd såkalte pollinatorsoner rundt to av kornåkrene sine. Der blomstrer det nå i alle regnbuens farger, noe som tiltrekker store mengder med humler og bier.

 

-Jeg har sådd det som kalles pollineringssoner rundt to av kornåkrene mine også denne sommeren, totalt 2,5 km og med en bredde på 2 meter. Sonene utgjør til sammen fem mål av de to kornåkrene. Nå blomstrer det som bare det i disse sonene. Jeg kan ved selvsyn se at de mange plantene tiltrekker seg både humler og bier, forteller gårdbruker Johan Olav Hegge.

 

En slik stripe med ville blomstrende vekster, og som særlig trekker til seg pollinerende insekter som bier, humler og andre insekter kalles en pollineringssone. Mange arter av insekter er viktige pollinatorer, det gjelder særlig ville bier som humler og solitære bier og honningbiene. I tillegg kommer sommerfugler og enkelte fluer og biller.

 

Vi ble med ned til den ene kornåkeren for å ta pollineringssonen nærmere i øyesyn. Det gjorde også Ingeborg Forbregd, landsbruksrådgiver i Stjørdal kommune, Gunnar Alstad, leder for blant annet Miljø- og Bærekraftutvalget i Norges Bondelag og Johan Olav Hegges datter Lisa Hegge.

 

13 gårdbrukere deltok i fjor

I fjor gjorde til sammen 13 gårdbrukere i kommunen det samme som Johan Olav. De sådde hele 23 km med pollinatorsoner. Hvor mange det er i år, blir ikke klart før litt lenger utpå høsten.

 

-I fjor var det første året vi ga tilskudd til såing av pollinatorsoner. De må sås inntil kornåkrer, og skal være med på å hjelpe insekter, humler og bier til å finne maten de trenger. Hvor mange som har sådd slike soner i år, vet vi ikke før etter 15. oktober. Da går fristen ut for å søke støtte fra vår avdeling i kommunen, forklarer Ingeborg Forbregd.

 

Johan Olav Hegge og de andre som er med på dette, får et tilskudd på 10 kr per løpemeter. Dette som kompensasjon for mindre avling i åkeren i og med at sonene kunne vært en del av kornåkeren.

 

-Bøndene skal levere på mye. Med dette tiltaket er de med og bidrar til stimulering av insektene. Det har vært mye fokus de siste årene på nedgang og insektdød. Tiltaket er en oppfølging av det Stortinget vedtok som en pollineringsstrategi i 2017. Det gleder meg å se at mange gårdbrukere, også her i Stjørdal, har tatt i bruk dette, sier Gunnar Alstad.

 

Allerede i april sådde Johan Olav frøblandinga han fikk kjøpt på Felleskjøpet, som nå blomstrer i pollinatorsonene rundt de to kornåkrene.

 

Mange ulike urter og planter

-Frøblandinga inneholder mange ulike urter og planter, noen ettårige og noen toårige. Både honningurt, agurkurt, tiriltunge og rødkløver er med i blandinga. En plante som er en skikkelig fargeklatt i denne blandinga, er blodkløver. Den har mange store kraftige og røde blomster. Både den og de andre ser ut til å være populære planter for både humler og bier, sier Johan Olav, som i tillegg til å være gårdbruker, er levende opptatt av naturen rundt oss.

 

-Jeg er opptatt av det biologiske mangfoldet, og følger mye med i hva som foregår i rundt gården. Samtidig er slike pollinatorsoner med på å beslaglegge områder som kunne gitt mere matkorn. Likevel, jeg velger å fortsette med dette av hensyn til det biologiske mangfoldet, sier gårdbruker Johan Olav Hegge.

1 kommentar:

  1. Topp innsats for insektene! Flotte bilder, både her og ellers. Tatt et sveip på bloggen nu. Elgene og elgbildene er jo i en egen klasse på Skatval!

    SvarSlett