torsdag 30. august 2018

Tett på vaderne på Tautra


Myrsnipe (Bilde 1 - 6)

Sandlo (Bilde 7 - 9)
Heilo (Bilde 10 - 12)
Polarsnipe (Bilde 13 - 15)
Onsdag kveld denne uka gikk fototuren til øya Tautra i Trondheimsfjorden.
Der var det samling for medlemmer i BioFoto Midt-Norge.

Det skulle vise seg å bli en fotografisk innholdsrik tur,
særlig for en som liker å ta bilder av fugler på nært hold.

Vi er tydelig midt i vadertrekket!
Dermed ble det fokus på vadere i fjæra for flere av oss.

En flokk med myrsniper og sandloer lot oss komme tett på.
Vi la oss ned i tangbeltet mens vaderne beitet seg nærmere og nærmere.
Det er lenge siden jeg har fått slike nærbilder av de to artene,
som fjæra på Tautra kunne by på onsdag kveld!

Borte ved fotballbanen ble det nærkontakt med enda en vader.
En ungfugl av heilo leitet meitemark inne på gressbanen,
mens vi lå rett på utsida og langsmed et plankegjerde.

Ute i fjæra ved fotballbanen var en flokk med polarsniper
på matleiting i mudderet.
Disse lot oss også komme på nært hold.

Alle bildene som jeg viser her er tatt med Nikon D500 + Nikon 200-500/5.6.
Noen av bildene er bare litt croppet.

onsdag 29. august 2018

En stor elgokse og en kjapp vandrefalk
Denne uka ble det et par naturopplevelser litt utenom det vanlige på Skatval.

En stor elgokse, en 12-tagger med et mektig gevir,
stod i skogkanten en kveld.
Den ble det noen få bilder av, i heller dårlig lys (de tre første bildene).

Dagen etter fant jeg igjen den samme elgoksen.
Da holdt den til midt i kornåkeren,
og lot meg komme nært innpå med bilen jeg satt i.

Nede ved Vinge satt en vandrefalk på en stein i fjæra.
Da ble nok mitt nærvær litt for forstyrrende for falken.
Den tok til vingene og fløy innover land på sine raske vinger.

Ikke ofte jeg har vært såpass nære en slik kjapp rovfugl.

mandag 27. august 2018

Vakre Storsteinen ved Skjervold på Skatval


Storsteinen 1 (med tjeld)


Storsteinen 2 (med storskarver)


Havørn 1


Havørn 2


Gråmåker og fiskemåker


Grønsisik juv


Heipiplerke


Grågjess


Tjeldfamilie


Elgokse 1


Elgokse 2


Noen fotomotiver skiller seg ut i forhold til andre.
For meg er Storsteinen ved Skjervold på Skatval et slikt motiv.

Denne store steinen et stykke ut i fjæra,
har mange vakre farger, og blir gjerne oppsøkt av flere ulike fuglearter.
Dermed er det alltid noe nytt med steinen de gangene jeg går forbi.

Bildene i dette innlegget er alle tatt i løpet av forrige uka.
Ved Velvang kom jeg over en ungfugl av havørn,
sannsynligvis årets unge fra paret som hekker på Skatval.

Nå er det godt med småfugler på trekk rundt oss.
To arter det finnes mange av er grønnsisik og heipiplerke.

Flokker med grågjess som mer enn gjerne beiter på stubbåkrene,
er også vanlig de neste ukene.

Tjeldfamilien er snart på veg sørover,
mot overvintring langt unna Skatval.

To ulike elgokser har jeg fått et seint kveldsmøte med de siste dagene.
Så langt ser det ut til ikke å være mange av dem rundt på Skatvalslandet.

tirsdag 21. august 2018

Fuglerikt i Lecadammen i Stjørdal


Brushane (Bilde 1 - 4)Vannspeil med ender i Lecadammen 


Gluttsnipe


Grågås (Bilde 7 - 9)
Voksen havørn


Storskarv


Ærfugl hunn med årsunge


Rødstilk


Gråhegre


Før jobbstart tirsdag denne uka, gikk turen innom noen områder på Skatval og i Stjørdal,
blant annet "Lecadammen" tett ved industriområdet på Sutterø.

Denne dammen kan være artsrik i perioder av året, 
men er dessverre i ferd med å gro igjen.

Tirsdag morgen var det mye fugl å se og fotografere i dammen.
Særlig to brushaner lot seg fotografere på nært hold.

På denne tida av året er fjærdrakten hos de to kjønnene temmelig like.
Størrelsesforskjellen gjør det likevel lett å se 
at den største er en hann, når du har dem sammen.

I Halsøen gikk 30 grågjess inn for landing.
Samme art men i et antall av over 100, holdt til på stubbåkeren ved Fløan.

Ved Velvang var den voksne havørna på plass ute i fjæra,
mens storskarvene hadde inntatt Storsteinen ved Skjervold.

I fjæra ved Steinvikholmen fikk jeg tatt bilder av en ærfugl hunn med en årsunge,
en matleitende rødstilk og ei vakker gråhegre. 

Det fikk holde denne morgenen.
Dessuten var det på tide å komme seg på jobb.