lørdag 29. april 2017

Tett på vipa ved Leksdalsvatnet


Vipe (Bilde 1 - 5)


Tjeld


Kortnebbgjess


Trane


Horndykker-par


Lyngås-Lysgård Fuglefredningsområde


Lørdag gikk fototuren til Leksdalsvatnet, beliggende i Verdal og Steinkjer kommune.
Denne fuglerike og store innsjøen har alltid noe spennende å by på.

Lørdag kom jeg tett innpå noen viper på et jorde.
Bonden var i ferd med å snu jorda.
Dermed kom vipene lett til godsakene, nemlig meitemark.

Vipa har blitt en sjelden art, og er oppført på den norske rødlista.

En annen karakterart ved Leksdalsvatnet er tjelden.
Noen par holder til på faste plasser rundt innsjøen.
Ett av parene kom jeg tett på denne gangen.

Også ved Leksdalsvatnet var det godt med kortnebbgjess,
selv om antallet var langt færre enn ved Hotranelva og Falstadbukta for et par dager siden.

Ei trane holdt til i sivkanten i nordenden, 
og flere par med horndykkere var på plass etter vinteren.

Ved fuglefredningsområdet Lyngås-Lysgård var det godt med ender ute på vannet.
Ikke noe fotohold, men flott å se hele sju bergender i en flokk.

Vårens desidert vakreste eventyr!


13 bilder av de spillende orrhanene i aksjon


Her foregikk mye av spillet på orreleiken
Orreleiken kalles ofte for "vårens vakreste eventyr".
Det er jeg veldig enig i, etter opplevelsene ved en orreleik "et sted i Stjørdal"
fra torsdag til fredag denne uka!

For maken til vakkert lys og stor opplevelse på orreleiken,
kan jeg ikke minnes å ha hatt.

Denne leiken "fant" jeg for noen dager siden.
Da så jeg tydelige spor etter orrhanene i snøen,
på et sted som var både åpent og høytliggende i terrenget.

Dermed var jeg på plass i det gamle teltet mitt med kamuduk foran
allerede kl. 20 om kvelden.

Presis kl. 22.30 skjedde det som jeg lå og ventet på, nemlig kveldsspillet.
Det gir ofte en indikator på hva man har i vente tidlig morgen neste dag.
Tre orrhaner spilte det de maktet nede på bakken,
men bare i fem minutter.

Dermed forstod jeg at dette ikke var en orreleik med mange aktører,
men med god spillaktivitet.

Allerede kl. 03.30 var de tre orrhanene på plass igjen,
rett foran teltet mitt og litt lenger unna.

I de neste fire timene holdt de det gående,
med spill for seg selv og med noen konfrontasjoner seg i mellom.

Også ei orrhøne var som snarest innom.
Det gjaldt også en fjerde orrhane, en ungfugl uten særlig spillerfaring.

Da sola kastet sine første varme solstråler over leiken,
ble de tre orrhanene ekstra ivrige.
Dermed ble det mange bilder av dem i rålekkert morraslys!

Sjeldent har jeg vært vitne til en såpass flott orreleik,
selv om antall deltakere denne gangen ikke var særlig mange.

Da jeg ruslet ned til bilen igjen,
en times gange og med truger på føttene det første stykket,
var jeg enig i at orreleik må være "vårens vakreste eventyr"!

Vel hjemme fikk jeg laget en artikkel til Bladet,
lokalavisa vår i Stjørdal, Malvik og Meråker.
Det siste bildet er dobbeltside-oppslaget i lørdagsavisa.

fredag 28. april 2017

Fra snø ved Almovatnet til sol ved Hammervatnet


Almovatnet (Bilde 1 - 3)
Stokkender ved Almovatnet


Hammervatnet (Bilde 5 og 6)

Sothøne


Horndykker


Rødstrupe

Torsdagens fotorunde ga mange ulike opplevelser, 
fra vinterlige forhold ved Almovatnet 
til skikkelig vårstemning og sol ved Hammervatnet.

Vinteren henger i litt enda,
i alle fall sist natt og i de indre deler i Stjørdal.
Dermed framstod Almovatnet som temmelig vinterlig da jeg tok turen innom.

Det så imidlertid ikke ut til å legge en stor demper på vannfuglene.
Ute på innsjøen så jeg mange av de samme artene som tidligere i uka 
(se tidligere innlegg).

Fotorundens siste stopp torsdag, var ved Hammervatnet i Åsen.

Ved observasjonstårnet er det nå blitt mere åpent vannspeil,
takket være opprensinga sist høst.

Selv om det ikke var mye fugl å se ved Hammervatnet torsdag,
var karakterartene sothøne og horndykker på plass.

Høyt oppe i et tre rett på utsida av tårnet satt ei rødstrupe og sang,
og lot seg ikke skremme av en ivrig naturfotograf.
Det ble et flott punktum på enda en stor naturfotodag denne uka!

torsdag 27. april 2017

Flere tusen kortnebbgjess ved Hotranelva i Skogn
Idag (torsdag) gikk fototuren blant annet til utløpet av Hotranelva,
rett ved den store papirfabrikken i Skogn.

På denne tida av våren bruker kortnebbgjess elveutløpet som hvileområde,
mellom matøktene inne på åkrene omkring i Skogn.

Det gjorde de definitivt i dag også!
Sjeldent, eller kanskje aldri, har jeg sett så mange kortnebbgjess samlet i Hotranelva.
3000 individer er et forsiktig anslag!

Lenge så det ut til at det stort sett ble bilder av gjessene sittende på bakken,
eller svømmende litt i elva.

To ganger passerte et helikopter over.
Da ble det liv på samtlige kortnebbgjess!
De tok til vingene og fløy en runde rundt,
før de igjen kom tilbake til elveutløpet.

Det siste bildet er ikke fra Hotranelva,
men fra Falstadbukta Fuglefredningsområde,
et flott fugleområde i nærheten av Hotranelva.
Også der var det store mengder med kortnebbgjess samlet!

Kortnebbgjessene er alle på veg til hekkeplassene på Svalbard.