onsdag 8. juli 2015

Beveren i Brekkelva i Stjørdal


Bever (Bildet er tatt ved Baklidammen i Bymarka)


Beverdemninga


Beverdammen


Beverkanal


Beversti


Bevermat


Beverdammen


Beverhytta (bak de to store granene)


Beverhytta


Beverhytta


Beverhytta


Beverspor 


Tyrihjelm


Rødvingetrostreir


Bregner


Svart skogsnegl (Bildet er tatt på Skatval)


I mange år har en beverfamilie holdt til i Brekkelva mellom Buvatnet og Liavatnet i Stjørdal.
Der har beveren etablert seg med ei gedigen hytte og en moderat demning i selve elva.

Dermed har den fått et større vannspeil å boltre seg i, og lett tilgang til randsonene langs elva på begge sider, både ovenfor og nedenfor selve beverhytta.

For et par dager siden var jeg midt på dagen innom denne beverlokaliteten, mest for å dokumentere aktivteten til denne beverfamilien.

Faktisk registrerte jeg et "beverplask" rett ved hytta, men ellers var ingen av dyrene naturlig nok ute av hytta.

Rundt omkring var det imidlertid mange tydelige spor å se etter aktiviteten hos beveren, noe flere av bildene viser.

Beverhytta i Brekkelva, beliggende mellom to store graner og rett ved elvebredden, har jeg ikke sett maken til tidligere. Dette var ei hytte i "megaklassen"!

På turen rundt i beverlokaliteten, og på begge sider av Brekkelva, kom jeg også over noen andre motiver. Både den giftige tyrihjelmen, et nyfødt kull av rødvingetrost og noen saftige bregner ble festet til brikken i kameraet.

Samme dag fikk jeg for første gang fotografert paring hos svart skogsnegl, ikke ved Brekkelva men i egen hage ved Dregsetsve på Skatval.

tirsdag 7. juli 2015

Sommer ved Samsjøen


Litjholmen i kveldslys


Samsjøen sett fra vest


Mot Nyhusvollen


Gammel gadd og Samsjøen sett fra vest


Østre Rundtjønn


Sandstrand ved Samsjøen


Furupollen danner mønster


Oksdalen


Øverst i Oksdalen


Gammel furugadd


Rød jonsokblom


Enghumleblom


Skogfiol


Fjellfiol


Engmarihånd


Flekkmarihånd


Bekk og bregner


Gammel fururot


De første dagene i juli gikk turen til Samsjøen opp for Lundamo.
Med skikklig sommervarme, passerte 30 grader den ene dagen, ble det en varm opplevelse.

Selv om denne turen først og fremst var en familietur, med bading, fisking, grilling og avslapping, ble det også tid til litt naturfotografering.

Bildene taler for seg. Fortsatt var det tidlig i fjellet. Den kalde forsommeren får ta skylda for det.

I løpet av dagene vi var ved Samsjøen eksploderte nærmest sommeren, i alle fall insektslivet.
Godt da at det var litt vindtrekk og at myggmidlene fungerte!