mandag 24. juni 2024

Orkelsjøen 6: Landskap og noen andre motiver, 17.+18.06.2024


Fjellsmelle


Hare i sommerpels


Søye med lam


Storfisker!


Fra nordenden av Orkelsjøen


Siste rest av snøen nær vannkanten i sør


Lite vatn i sørenden 1


Lite vatn i sørenden 2


Fra sørenden av Orkelsjøen


Mot Orkelsjøen i sørenden


Skyer 1


Skyer 2


Skyer 3


Hytter 1


Hytter 2


Natthimmel 1


Natthimmel 2

Under besøket ved Orkelsjøen fra mandag til tirsdag i forrige uke, 
ble det ikke bare tatt bilder av fuglelivet ved denne store innsjøen i Oppdalsfjellet.

Her er flere andre motiver, både av landskapet og noen andre motiver.

Orkelsjøens omgivelser er god beitemarka for mange av årets lam og søyer.
Også harer dukket det opp flere av, særlig rundt der hyttene er bygd i sørenden.

Orkelsjøen har en god bestand av ørret. 
En storfisker vi møtte hadde nettopp fått to pene ørreter!

De to siste bildene ble tatt kl 2 om natta, 
da natthimmelen var på sitt aller vakreste!

søndag 23. juni 2024

Orkelsjøen 5: Lappspurv og andre fuglemøter, 17.+18.06.2024


Lappspurv hann

Blåstrupe hann


Bergand hann


Sjøorrer


Siland


RødnebbterneFiskemåke

Heilo
Rødvingetrost


Heipiplerke

Under oppholdet ved Orkelsjøen tidligere denne uka, fikk jeg ikke bare sett vadefugler.
I dette innlegget viser jeg bilder av noen av de andre artene.

Mest fornøyd ble jeg da jeg fikk et par bilder av en lappspurv, etter tips fra noen andre.
Lappspurven er det mange år siden jeg har sett og fått bilder av.
Denne gangen var det en vakker hann som lot seg fotografere,
antagelig like i nærheten av der paret hekket.
Jeg trakk meg derfor kjapt unna, for ikke å forstyrre unødig.

Lappspurven er plassert i kategorien "sterkt truet" på den norske rødliste.

En blåstrupe hann satt også vakkert til i en busk og sang litt tidlig om morgenen.

Paret med rødnebbterne var tilbake også dette året. 
Det har de vært i mange år, men alltid bare dette ene.

Av andefugler kom jeg blant annet over bergand (to hanner og en hunn)  
og sjøorre (en flokk på ti individer, de fleste tror jeg var unge ikke-hekkende individer).

Noen av de mer vanlige artene ved Orkelsjøen var heilo, fiskemåke, rødvingetrost og heipiplerke.

lørdag 22. juni 2024

Orkelsjøen 4: Svømmesnipe i vannkanten ved Vesle Orkelsjøen, 17.06.2024


Svømmesnipe hunn
Fiskemåke

Gulerle


Steinskvett hann


Landskap mellom Orkelsjøen og Vesle Orkelsjøen
Vesle Orkelsjøen
En av artene jeg hadde håpet å finne ved Orkelsjøen tidligere denne uka, var svømmesnipa. Den fant jeg ikke ved den store innsjøen eller de nærmeste små vatnene rundt innsjøen.

Dermed tok jeg turen til Vesle Orkelsjøen, noen km ekstra kjøring innover fjellet fra Orkelsjøen.

Det viste seg å klaffe godt. For ved denne litt mindre Orkelsjøen fant jeg to eksemplarer av svømmesnipe, svømmende på karakteristisk vis litt ut fra land.

Det ene individet kom nærmere og nærmere der jeg satt stille nede i vannkanten. Svømmesnipa var opptatt med å virvle opp mygglarver og annet spisende med sine karakteristiske bevegelser på vannflata.

Til slutt var denne svømmesnipa bare et par meter fra meg, før den snudde og svømte videre!

Dette var ei svømmesnipe hunn ut fra de sterke fargene. Den hadde nok allerede gjort jobben sin, og parret seg med minst en hann, lagt egg og forlatt dem, en etter en. 

For, slik er det hos svømmesnipene, og noen andre fjellfugler, blant annet boltiten. Det er hannene som har jobben med å ruge ut eggene og passe på ungene. Hunnene derimot har gode dager etter egglegging, og samles gjerne ved slike innsjøer som Vesle Orkelsjøen. For noen år siden traff jeg på hele 10 individer ved samme sted. Dagen etter mitt besøk i år, ble det sett sju svømmesniper der.