mandag 29. mai 2023

Fiskemåkene er i gang med årets hekkesesongen, og de få vipeparene følges nøyeFiskemåke med reir på hyttetak


Fiskemåkepar i fjæra


Fiskemåke med reir på plattform


Fiskemåke i nyspira kornåker


Store mengder tang og tare i fjæra


Rødstilk 1


Rødstilk 2


Fjæra ved Skjervold


Stær på mønet


Nesten gjengrodd våtmark ved enga inn for Vikanbukta fuglefredningsområde.


Fiskemåke 2K+


Gråmåke 1, 2K


Gråmåke 2, 2K


Rugende vipe på kornåker


Vipereirmerkere


Fullagt vipereir


Kråke ved Lecadammen


Lecadammen


Gråhegre i Lecadammen

Nå på tampen av mai er det full aktivitet for mange av de hekkende fuglene på Skatval i Stjørdal. 
Bildene i dette innlegget er tatt de siste ukene.

Fiskemåkene er i full gang med egglegging og ruging. 
Ned mot fjæra på Skatval så jeg to par som hadde tatt i bruke hyttetak hvor de bygde reir og lå og runget.
Uten å skremme fiskemåka av reiret fikk jeg et par bilder av den med langtela.

Også i Halsøen i Stjørdal fant jeg ei hekkende fiskemåke.
Den hadde tatt i bruk en plattform som medlemmer i Birdlife Stjørdal satte opp for noen år siden.
Tidligere har akkurat denne plattformen vært benyttet av tjeld.

En del av strandenga inn for Vikanbukta fuglefredningsområde har fortsatt et par små og åpne vannspeil.
Dette området er i ferd med å gro igjen. 
Med enkle grep burde disse vannspeilene ha blitt noen utvidet, 
til glede for fuglelivet der de kommende årene.

Det samme gjelder Lecadammen like i nærheten.
Denne biotopen kan by på et rikt fugleliv, men ikke denne våren. 
Da har det vært lite vann i dammen, og mye søppel fra gjenvinningsstasjonen like ved.

Flere medlemmer i Birdlife Stjørdal sammen med grunneiere har de siste ukene registrert vipehekking, 
merket reirene og fulgt opp til eggene har klekt. 
Kun fem reir er funnet så langt i kommunen, alle på Skatval.
Vipa er å regne som en kritisk trua art! Bestanden har aldri vært så lav som nå!

lørdag 27. mai 2023

Borgund stavkyrkje ble reist omkring 1183.

Ferje over Sognefjorden

Husum hotell i Borgund

Lærdalselva 1, i Borgund

Lærdalselva 2, i Borgund

Infoskilt Kongevegen

Kongevegen i Borgund

Borgund stavkyrkje (Bilde 7 - 19)

 

Forrige helg gikk turen til Lerdal i Sogn. Bakgrunnen var en bursdag vi var invitert til.
Noen bilder ble det, av ferja, det vakre hotellet vi holdt til på og ikke minst av Borgund Stavkyrkje,
en av våre 28 stavkirker som fortsatt er igjen i Norge. 

Hadde vi hatt litt bedre tid, skulle vi ha sett nærmere på Kongevegen over Filefjell.
Denne vegen framstår den dag i dag som et viktig minne fra ei tid der handmakt laga vegene over fjellet.

Borgund stavkyrkje ble bygd omkring 1183, etter at tømmeret til kirka ble hogd vinteren 1180.

I informasjonsfolderen vi fikk med oss da vi besøkte kirka og informasjonssenteret, står det mellom anna:

"Det innfløkte byggverket vart utført av omreisande handverkslag med kunnskap og erfaring.
Borgund er den kyrkja som har overlevt utan større endringar. 
Borgund stavkyrkje vart kjøpt av Fortidsminneforeninga i 1877".

fredag 26. mai 2023

Fra Goksøyr og til fuglefjellene på Runde

 

Goksøyr

Årets lam

Stien 1

Storjo (Bilde 4 - 6)Stien 2

Kladekloven

Havsulene i Branden

Lundeura

Lunder (Bilde 11 - 17)For mange er nok turen til Lundeura for å oppleve de mange tusen lundefuglene som hekker der, høydepunktet ved et besøk på Runde nå i hekketida.

Det var da også det jeg så mest fram til da jeg besøkte øya en kveld for ei uke siden. 
Allerede i 19-tida kom lundene inn i ura, etter å ha ligget ute på vannflata utenfor.

For lundeparene er den ene på denne tida opptatt med ruging av egget inne i reiret, 
som er godt skjult inne i selve ura. 
Om kvelden skjer da også vaktskiftet mellom lundene, 
hvor maken tar over og den andre kan dra ut for å finne mat i havet.

Noen av lundene kommer tett innpå der det er tillatt å stå for å oppleve fuglene,
de nærmeste bare t par meter unna, uten at det ser ut til å forstyrre dem.

Oppe på fjellet hekker flere titalls par med storjo. 
Den ene jeg tok noen bilder av, er en godt voksen hann.
Den holder til rett ved stien det er tillatt å gå på opp fjellet, noe den har gjort i mange år.