søndag 29. september 2013

Kveldstur i vakkert lys ved Baklidammen

Sist onsdag stakk jeg også innom Baklidammen i Bymarka i Trondheim.

Den lave høstsola som gikk ned på min gåtur rundt dette vatnet, ga flere stemninger langs vatnet.

Jeg var der også for å sjekke forholdene rundt beverfamilien som har holdt til der i mange år.
Det skulle vise seg å bli nedslående.

Både ved den gamle (bilde 7) og den nye hytta som beverfamilien bygde i fjor høst,
var det ingen aktivitet å se.
Ved en av de mest brukte kanalene/spiseplassene (bilde 8)
var det lite ferskt trevikre eller avgnagde vannplanter å se.

Min konklusjon blir derfor at beverfamilien denne sommeren har forlatt Baklidammen!
Det er for så vidt naturlig og helt vanlig hos beveren.

Kveldsturen ble avslutta med et par bilder av overløpet hvor det rant litt vann ut av Baklidammen.

torsdag 26. september 2013

Grågjess i Gaulosen
Onsdag ettermiddag la jeg turen til Gaulosen,
utløpet av elva Gaula mellom Melhus og Trondheim kommune.
Dette store elvedeltaet er et fredet område, i all hovedsaklig som landskapsvernområde.

På denne tida oppholder store mengder grågjess på seg i området.
I perioder på dagen ligger de gjerne ute på vannspeilet,
eller står på grunnene inn mot holmen midt i deltaet.

Onsdag, mens jeg besøkte stedet, var rundt 600 grågjess på plass.
I og med at de ofte alternerer mellom selve elveosen og stubbåkrene innafor,
er det hele tida bevegelse i flokkene.

Dermed fikk jeg noen fluktbilder av grågjess, noen nærmere enn andre.

Selv sto jeg oppe i det nye "Øyamælen naturhus" som for ei stund sida kom på plass nede i elveosen.
Fra andre etasje i dette åpne bygget, var det godt utsikt mot både grågjessene og de andre artene som holdt til i elveosen.

Særlig det å komme litt opp i høyden, gjør at det er lettere å få en oversikt over hva som rører seg.

Ned til naturhuset er det anlagt en brei og god sti,
i tillegg til at gjerder er satt opp for å kanalisere ferdselen i området.
Alt dette er vel og bra!

Det som kunne ha vært bedre, er forholdene for oss som kommer dit med bil.
På en anlagt parkeringsplass rett ved starten på gangstien er det, tro det eller ei, parkeringsforbud.
Det er lagt opp til at alle må parkere mye lenger unna, ved stedets campingplass.
Unødvendig tungvint, og i dyreste laget når man må legge igjen 50 spenn hver gang man parkerer bilen der. Rart hvordan enkelte grunneiere kan få seg til å opptre...

mandag 23. september 2013

Kulturlandskap og annen natur i høstskrud


Drægset, Skatval


Hillberget, Skatval


Almovatnet, Skjelstadmark


Høstbjørk


Høstlyng (Hovedsaklig blokkbær og tyttebær)


Åpen furuskog


Bjørk


Movatnet, Markabygda


Markabygda


Regnbue over Trondheimsfjorden ved Ekne

Under søndagens rundtur, som gikk fra Skatval, via Skjelstadmark, over mot Markabygda og Skogn, for så å ende opp ved Ekne, ble det noen bilder av landskap i høstskrud.

Kulturlandskapet er ofte på sitt fineste på denne tida, med slåtte enger og kornåkrer.
Landskapet forøvrig har også ikledd seg en mer fargerik drakt.

Lekte meg litt med noen effekter underveis, med lav iso, liten blenderåpning og bevegelse under eksponeringa.

søndag 22. september 2013

Grågjess,stær og kaie i høstlandskapet


Grågås (Bilde 1 - 5)


Stær (Bilde 6 - 8)


Kaie

Søndagens fotoutflukt resulterte i noen fuglebilder.

Innerst i Falstadbukta, ved Ekne i Trondheimsfjorden, holdt sikkert over 2000 grågjess til på vannflata og i strandkanten da det var flo sjø.

Jeg trodde jeg skulle få til å "snike" meg litt innpå dem fra et lite høydedrag ved vegen.
Ei av grågjessene tok raskt til vingene. 
Dermed fulgte hele flokken etter.
Det ble det noen fluktbilder av.

Nå er det vel ikke bare bra å skremme grågjess på denne måten...
Det hører med til historien at gjessene landet igjen bare et par hundre meter unna.

I Stjørdal sentrum, langs vegen ut mot havna, kom jeg over en flokk med stær.
Fra bilvinduet ble det noen bilder av dem, sittende i høstlige busker.
Stæren har en stilig fjærdrakt nå om høsten, langt unna sin noe mer svarte vårdrakt.

Et bilde av kaie fra forrige helg får avslutte dette innlegget om fugler.
Bildet tok jeg i kulturlandskapet ute på Skatvalslandet.

lørdag 21. september 2013

Tornskate og andre motiver fra Tautra


Tornskate (1K - ungfugl fra i år)


Flaggspett (1K - ungfugl fra i år)


Kanadagjess (Frosta)


Kanadagjess (Frosta)


Strandrug ned mot fjæra


Store mengder av borre mellom Grasholman


Måsdammen


Brakkvannsdammen


Fugletårnet


Moloen


Lønn


"Kryp"-tistel


Borre (Storborre?)

Lørdagens fotoutflukt gikk til øya Tautra i Trondheimsfjorden.
Der har en ungfugl av tornskate holdt til i vel ei uka.
Tornskata fikk vi et par bilder av. 
Fuglen var noe skvetten av seg og lot oss ikke komme på særlig nært hold.

En ungfugl av flaggspett fikk vi også tatt et par bilder av.

På veg hjem fra Tautra fløy en flokk med kanadagjess forbi, 
en art som har minsket i antall i Trøndealg de siste årene.

Ute på Tautra, store deler av øya er forøvrig fredet som et Ramsarområde, 
ble det også noen landskapsbilder og plantebilder. 
Bildene viser at dette er ei øy med variert natur, 
selv om det på denne tida ikke er mye fugl å se i vannene og i fjæra.

Småfugl derimot, av mange ulike arter, fantes det godt med i trærne og i skogteigene rundt på øya.