torsdag 31. mars 2022

Ei uke med mange og ulike naturopplevelser

 

Rådyr (Bilde 1 - 8)








Måker og et par kråker (Bilde 9 - 10)


Stær (Bilde 11 - 12)


Foringsautomat i Monsberga

Infototavle i Monsberga

Ringdue (Bilde 15 - 16)


Kjøttmeis i fangstnettet

Ornitolog og ringmerker Tom Roger Østerås


Denne uka ble det et par nye møter med rådyr på Skatval. Først ei rågeit med to store unger en sein kveld rett ved der vi bor. Seinere et møte med to unge råbukker en tidlig morgen ved Auran.

I det siste har jeg sett svært mange rådyr. Den kvelden jeg fotograferte rågeita og ungene telte jeg hele 13 rådyr i vår eget nærmiljø!

Nede i fjæra ved Vinge fylles det nå på med måker, både gråmåker og noen svartbak, samt stadig flere hettemåker. De første fiskemåkene er også på plass.

Et par store stærflokker har også ankommet Skatval. Noen av dem satt på strømledningen da jeg kjørte forbi ved Vinge.

Flere dager denne uka har jobben bestått av å ta med skoleklasser fra 8. trinn opp i friluftsområdet Monsberga i Stjørdal. Der her Birdlife Stjørdal i flere år driftet en foringsplass for småfugler.

Ornitolog og ringmerker Tom Roger Østerås ble innleid. Han viste elevene hva ringmerking går ut på, samt at vi fikk formidlet mye kunnskap om fugletrekk og hva ringmerking har tilført av ny kunnskap om fugler og trekk.

tirsdag 29. mars 2022

Oteren spiste restene av ei stor rognkjeks

































En ettermiddag i forrige uke møtte jeg igjen oteren på kloss hold nede i fjæra på Skatval. 
Denne gangen holdt oteren til nært land, og da det var bortimot flo sjø.

Oteren hadde full konsentrasjon rundt restene av ei stor rognkjeks, 
en fisk den, kanskje sammen med en annen oter, hadde fanget.
Det virket som det var mer restene etter fisken den satt og spiste på.

Selv fikk jeg noen bilder av den, først fra steinura like innenfor og som jeg stod på,
deretter fra et litt lavere standpunkt der den lille steinen med oter lå midt ute i vannet.

Etter kort tid valgte oteren å forlate fiskerestene, og la på svøm utover.
Da hadde jeg fått mine bilder av den, fra et otermøte som kom overraskende på meg.

Dagen etter var jeg på plass ved det samme stedet, men ved fjære sjø.
Da holdt to otere til lengst ute i fjæra (se de to øverste bildene).

Oterne den dagen var mer opptatt av hverandre enn av å fange og spise mat.
Om dette var otermor og den ene voksne ungen, 
eller om det var otermor og oterfar som koste seg rundt de ytterste steinene, vet jeg ikke.

Atferden på de to oterne var ikke slik jeg har sett otere styre på sammen.
Kanskje dette var starten på et nytt kull med otere?

søndag 27. mars 2022

En sjelden avosett og to slåssende tjeld

 

Avosett (Bilde 1 - 2)


Generalsekretær i Birdlife Norge Kjetil Aadne Solbakken og to av hans døtre

Halsøen 1

Halsøen 2

Et rutefly fra SAS tar av

Tjeld (Bilde 7 - 14)











"Alarmen" gikk blant ornitologene i Stjørdal tidligere denne uka. En avosett hadde holdt til i Rissa en kveld og en tidlig morgen. Mange fikk sett denne sjeldne fuglen der.

Det var før avosetten tok til vingene og fløy innover Trondheimsfjorden. Ville den fly helt til Stjørdal? Mye kunne tyde på det, for hos oss ville den finne habitater den gjerne foretrekker.

Det skjedde da også! På ettermiddagen ble den funnet på utsida av Langøra rett ved flyplassen. Litt seinere, og kanskje på grunn av sterk vind inn fjorden, fløy avosetten over på den andre sida av denne lange øra, til Halsøen, det gamle elveleiet av Stjørdalselva.

Der fant avosetten nødvendig ro og mengder av mat i mudderet på grunnene. Dermed holdt den seg i ro i dette miljøet, nok til at mange ornitologer og fotografer, også undertegnede, fikk sett denne sjeldenheten.

For, vi snakker om det første eksemplaret av avosett som er sett i Stjørdal noen sinne!
Selv tok jeg turen innom stedet på lørdag. I likhett med mange andre parkerte jeg bilen i en nødveg midt mellom kjørefeltene ved flyplassen. Derfra kunne jeg krysse vegbanen på søgående felt, klatre opp grasbakken og se og fotografere avosetten.

Det gjorde også mange andre, blant annet generalsekretæren i Birdlife Norge Kjetil Aadne Solbakken og og hans to døtre. De fikk også med seg denne sjeldenheten.

Bildene ble ikke alle verden. Til det var avstanden i lengste laget, midt i flystøyen fra Trondheim Lufthavn Værnes. Men, avosett er avosett, en skikkelig sjeldenhet hos oss! 

Like etter tok jeg turen innom Gråelvosen, i den andre enden av Halsøen. Der fikk jeg tatt mange bilder av to slåssende tjeld. Det skyldtes nok at den ene hadde forvillet seg inn i territoriet til den andre, noe som ikke ble akseptert.

Bilder av slåssende tjeld har jeg aldri tidligere tatt. Nok "en godbit" denne lørdagen!

lørdag 26. mars 2022

Nå fylles det på med trekkende fugler på Skatval

 

Hettemåkepar

Ærfugl

Tjeldpar

Storskarv og et tjeldpar på Storsteinen

Gulspurv

Stær

Sangsvaner

Grågåspar

Grågås

Skjærpiplerke

Denne uka har det blitt stadig flere fuglearter og individer å se rundt på Skatval i Stjørdal.

Hettemåkene har dukket opp, både noen enkeltindivider og noen par.

140 ærfugler ble tidlig denne uka telt opp i Vinnan og Velvangen Fuglefredningsområde. Det er betydelig flere enn for et par uker siden. Årsaken er gytinga som den lokale sildestammen er i gang med.

Tjeldparene er for lengst på plass og har fordelt seg i sine territorier nede i fjæra. Fortsatt sitter de for det meste rolig på større steiner. Men, prøver andre tjeld å nærme seg, får de raskt svar fra tjeldparet om at denne delen av fjæra allerede er okkupert område.

Gulspurvflokkene er fortsatt store, en art som har holdt til på stubbåkrene gjennom vinteren. Nå er flokkene blitt noe mindre tallrike.

Store og små stærflokker er det nå mange steder rundt på Skatval. De første parene er på plass ved hekkeplassene, ved fuglekasser som mange har hengt opp.

Sangsvaneflokkene er blitt tydelig mindre de siste dagene. Det tyder på at flere av dem er på veg mot hekkeplassene lenger nord i landet eller i våre naboland.

Ett grågåspar har de siste dagene holdt til ved Steinvik. De får nok snart selskap av flere par som er på veg fra områder lenger sør.

Nede i fjæra er skjærpiplerka på plass. Noen få av dem har da også holdt til der gjennom vinteren.