lørdag 25. mai 2019

Tur på svensk side - med elgmøter


Elg 1


Elg 2


Tamrein


Fjellbjørk


Snasahögarna


Ånnsjön 1


Gråtrost


Gammel høyløe


Ånnsjön 2


Ånnsjön 3


Par av bergand


Ånnsjön 4


Plankesti ved Ånnsjön


Åpent terreng ved Ånnsjön


Ånnsjön 5


Trær med kveldsskodde


Kveldsstemning ved Bodsjön


Elg 3


Elg 4


Elg 5


Onsdag kveld denne uka fikk jeg sett meg rundt og fotografert 
ved flere steder på svensk side av kjølen.
Som jeg skrev i det forrige innlegget, gikk turen bl.a. til fuglerike Ånnsjön.

Denne gangen tok jeg også turen inn mot den svenske turisthytta Storulvån.
Der ble det blant annet noen bilder av en ung elg i vegkanten.

Nede ved Ånnsjön var jeg innom Handöl og fuglestasjonen der.

I tillegg til besøket i Lagunen (se det forrige innlegget),
tok jeg turen utover plankestien i Ånnsjön naturreservat.
Der fikk jeg blant annet sett og fotografert et par av bergand,
en art jeg slettes ikke ser hvert år.

Rett før Duved kjørte jeg av og fulgte veg 322, mot Sandvika og Verdal.
Også der fikk jeg et nytt møte med en elg,
i det den krysset vegen rett foran meg.

Enda var det tidlig i fjellheimen, men snø på toppene.
De fleste vannene var isfrie og fjellbjørka i ferd med å grønnes.

fredag 24. mai 2019

Fuglerikt i Lagunen ved Ånnsjön!


Knekkand hann


Knekkand hunn


Lagunen (Bilde 3 - 4)

Krikkand par


Krikkand hann (Bilde 6 - 9)Brunnakke hann


Sangsvane (Bilde 11 - 12)

Toppand hann


Toppand par


Toppand hunn (Bilde 15 - 16)

Toppand hann


Grønnstilk paring (Bilde 18 - 19)

Grønnstilk (Bilde 20 - 21)
Onsdag kveld denne uka gikk turen via Storlien til Ånnsjön på svensk side.
Der ble det mange næropplevelser med vannfugler i dammen Lagunen,
ute i naturreservatet ved tettstedet Ånn.

Mest ekslusivt denne kvelden var nok paret med knekkand.
De holdt til litt unna der jeg satt i en av de to observasjonshyttene,
ivrig opptatt med å meske seg med plantekost i overflaten.

Paret med den mer vanlige krikkanda svømte nært forbi der jeg satt.
Mens hunnen var ivrig med å spise, passet hannen godt på henne.

Ei enslig sangsvane tok turen innom Lagunen, også den for å spise.
Maken lå nok og ruget på eggene et annet sted ved Ånnsjön.

Flere toppender, der hannen nå har flott fjærtopp på hodet,
var også i aktivetet i dammen.

Et par med grønnstilk lot det stå til,
selv om fotografen fikk bilder av akten.
Hos denne arten er det nok egglegging ganske så snart.

Turen ved Lagunen i finværet onsdag kvelden,
ble denne kveldsturens høydepunkt.
Men, jeg fikk også med meg mye mere,
noe jeg vil fortelle om i det neste innlegget.

torsdag 23. mai 2019

Silkehegra dukket opp i Lecadammen


Silkehegre


Hettemåke


Gråmåke


Fiskemåke (Bilde 4 - 6)
Tjeld (Bilde 7 - 9)
Havørn


Stokkender


Kaie (Bilde 12 - 13)

Vipe


Stær


Gluttsnipe


Grågjess


De første dagene denne uka har det blitt litt foto 
av ulike fugler rundt om på Skatval og i Stjørdal.

Ved Lecadammen, en nesten gjengrodd våtmark 
rett ved industriområdet på Sutterø i Stjørdal,
dukket ei silkehegre opp og ble der i to dager.

Mange fikk gode bilder av silkehegra.
Så heldig var ikke jeg, men ett bilde av sjeldenheten ble.

På denne tida er det mest måker ved Lecadammen.
Både ei hettemåke og ei gråmåke fikk jeg festet til brikken i kameraet.

I fjæra på Skatval var noen av fiskemåke-parene godt i gang med egglegging.
Mens andre ikke hadde det så travelt.

Det samme gjaldt for tjeldparene.
Bildene av dette paret, fra Skjervold på Skatval,
var nok heller ikke kommet igang enda.

Den enslige havørna i fjæra ved Velvang er derimot et godt tegn.
Hos paret er det allerede små unger i reiret, får vi håpe.

Kaier blir mer og mer vanlig rundt om på Skatvalslandet.
Både vipa, stæren og gluttsnipa lot seg også fotografere nede i fjæra.

Mellom Røkke og Fløan på Skatval kom jeg over en flokk med grågjess,
nærmere 40 i tallet der de gikk og beitet på åkeren. 
Dette er nok ikke-hekkende individer,
og antagelig unge grågjess som enda har ett år igjen før pardanning.