mandag 31. mai 2021

Fugler ved Theisendammen i Bymarka i Trondheim

Råbukk

Bever (Bilde 2 - 3)


Beverhytte

Linerle (Bilde 5 - 7)Stokkand (Bilde 8 - 9)


Brunnakke (Bilde 10 - 12)Toppand (Bilde 13 - 17) 

 

For noen dager siden gikk kveldsturen igjen til Theisendammen i Bymarka i Trondheim.
Dammen der en beverfamilie på fem individer holder til, 
to unger fra i fjor, en to-åring og to voksne.

Nå var jeg tidlig ute, og måtte også dra litt for tidlig.
Dermed ble det bare et kort møte med en bever denne gangen.

Fotoutbyttet denne gangen ble noen bilder av de vanlige endene ved Theisendammen
på denne tida av sommeren, i tillegg til ei linerle og en råbukk.

Blant stokkendene så jeg bare hanner. 
Det betyr nok at hunnene ligger på egg og ruger.

Både brunnakkene og toppendene opptrådte fortsatt i par,
og er nok litt seinere ute med egglegginga.

torsdag 27. mai 2021

Ekornfar i tretoppene ved Dregsetsve på Skatval

 Tirsdag morgen denne uka fikk jeg et nytt nærmøte med ekornene ved Dregsetsve på Skatval.

Denne gangen var det ekornfar som det ble noen bilder av, der han nærmest hoppet fra tre til tre oppe i skogen rett bak husene våre. Også dette ekornet var innom foringsplassen for å spise solsikkefrø.

Jeg fikk ingen bilder av ekornmor denne morgenen, men jeg så henne i noen korte øyeblikk i det samme treet som ekornfar satt i. Kanskje tar de med seg ungene fram fra bolet om ikke lenge?

De fleste gangene jeg tidligere har tatt bilder av ekorn, har det vært fra kamuflasjeteltet ved foringa.

Denne gangen lot ekornfar seg fotografere uten at jeg satt gjemt. Nå må det legges til at de fleste bildene her er noe croppet, så avstanden mellom meg og ekornfar var nok litt større enn hva bildene viser.

onsdag 26. mai 2021

Fuglerikt og sommer i fjæra på Skatval


Tjeld (Bilde 1 - 5)


Tjeldreir


Grågjess (Bilde 7 - 8)

Fiskemåke (Bilde 9 - 10)

Myrsniper (Bilde 11 - 14)Løvetann


Fra fjæra ved Skjervold (Bilde 16 - 19) Gråspurv hann

Sist mandag morgen, på andre pinsedag, rakk jeg en tur ned i fjæra på Skatval om morgenen.
Der var det også bare finvær, noe som ga en god sommerfølelse.

De mange fuglene jeg traff på, så også ut til å like dette.

Tjeldparene var for lengst i gang med ruginga av eggene.
jeg fant et tjeldreir på bakken, mens et annet var lagt oppe på et lite hustak.
Da jeg passerte forbi, var tjelden tydelig engstelig for eggene sine.
Jeg gikk derfor kjapt videre.

To grågjess, mange fiskemåker og noen hettemåker fant jeg også nede i fjæra.

Litt ekstra stas ble det da jeg kom over en flokk på seks myrsniper og et par sandlo.
Myrsnipene var nok på trekk, og ender nok opp i fjellet,
mens sandloene kan hekke nede i fjæra.

Nå blomstrer løvetanna overalt.
Denne arten lyser opp store partier med sine gule blomster.
Vakkert? Ja, så lenge den holder seg langt unna vår egen hage.

Det vakre landskapet nede i fjæra denne morgenen innbød også til å bli tatt noen bilder av.