lørdag 8. juli 2017

Fra Runde til Hjørundfjorden


Storjo


Gråmåke


Fiskemåke


Gravand


Noen få toppskarver og en svartbak


Kaldekloven er krykkje-tom


Havsulene i Rundebranden


Folksomt i Lundeura


Hyggelig velkomstskilt ved Goksøyr Camping


Bakkedalen ved Bjørke


Flekkmarihånd


Nattfiol


Engmarihånd


Revebjelle


Hjørundfjorden i sort-hvitt


Det ble selvsagt ikke bare bilder av lunder under vårt opphold på Sunnmøre sist helg.
Under lørdagens visitt på Runde fikk jeg også tatt bilder av noen av de andre fugleartene.

For artene storjo, gråmåke, fiskemåke og gravand har suksessen på Runde se siste årene vært god. Alle disse fire artene opptrer på øya med gode bestander. Særlig storjoen har økt betydelig i antall de siste årene.

Da er situasjonen ganske så motsatt både for toppskarven og for krykkja. Toppskarvkolonien i Skarveura på nordsida var i sin tid Europas største. Nå hekker det ingen toppskarver der. Bare noen få par med toppskarv hekker på Runde. For krykkja er det like ille. Mens det før var over 10.000 par bare i og rundt Kaldekloven, er det ingen som hekker der nå. Totalt skal det være bare beskjedne vel 200 par med krykkjer på Runde i år.

Havsulekolonien i Rundebranden ser ut til å holde stand. Den er fortsatt rekordstor, og godt er det.
I Lundeurra så vi bra med lunder (se det forrige innlegget), selv om det også her er snakk om noe nedgang fra tidligere år.

Goksøyr Camping er velfylt av utenlandske besøkende, og hvor de aller fleste er kommet for å se lundene på nært hold. Ett av skiltene synes jeg burde vært skiftet ut. Ikke akkurat vennlig velkomst dette.

Sist søndag gikk turen til Bjørke innerst i Hjørundfjorden.
Denne gangen kjørte vi seterveien innover Bakkedalen og fikk sett hvordan landskapet var.
Mest positivt var de tre artene med orkidéer vi kommer over, i til dels store antall.

Revebjelle finnes mange steder på Sunnmøre, men er ikke en art som trives i Trøndelag.
Det gjorde den derimot ved Hjørundfjorden på Sunnmøre.

Denne dagen var av det litt grå slaget, med skyer og regnbyger.
Av den grunn synes jeg det siste sommerbildet passet best i en sort-hvitt variant.

fredag 7. juli 2017

Godt med lunder på Runde

Under vårt besøk på Sunnmøre sist helg dro jeg lørdag kveld ut til fugleøya Runde,
som jeg har besløkt mange ganger siden jeg var der for første gang i 1972.

Målet denne kvelden var lundene i Lundeura.
Stedet der lundene fortsatt hekker og hvor det er lagt til rette for foto på relativt nært hold.

Det skulle vise seg å bli en kveld med mange fotomuligheter av lundene!
Ganske tidlig begynte de å fly til og fra.
De første med mat i nebbet for de små ungene inne i reirgangene.
De var det ikke enkelt å få noen bilder av, kjapt som de forsvant inn reirgangene.

Å fotografere lunder i flukt, er ingen lett oppgave.
De fluktbildene som jeg viser her, er bare noen ytterst få av alle de jeg forsøkte.
Noen satt, men de aller fleste ble både uskarpe og ubrukelige.

Selv om mange arter sjøfugler sliter på Runde,
er det godt å se at i alle fall lundene ser ut til å ha en god hekkesesong.

torsdag 6. juli 2017

Orkidéen marisko og noen andre planter i Bergsåsen i Snåsa


Marisko (Bilde 1 - 6)

Fra Bergsåsen mot Snåsavatnet


Skogmarihånd


Liljekonvall


Reinrose


Tyttebær


Skogstorkenebb


Sveve


I forrige uke gikk fototuren en dag til Bergsåsen, 
en høytliggende kalkrygg ikke langt unna Snåsa sentrum.
Målet med dette besøket var å oppleve og fotografere vår største orkidé marisko på nært hold.

For i Bergsåsen er marisko en av karakterartene,
og vokser i glissen furuskog opp mot toppen av kalkryggen.

Jeg fant da også flere små grupper av marisko i flott blomst.
Dermed ble det å legge seg ned for å få bilder av denne spesielle orkidéen,
som ikke likner på noen av våre andre viltvoksende orkidéer.

Jeg var også på leiting etter en annen spesiell orkidé i Bergsåsen,
den lille fluesblomsten, vår eneste orkidé innen orchis-slekta.
Den fant jeg dessverre ikke, selv om jeg leita lenge etter den.

En tredje orkidé fant jeg imidlertid, den lille skogmarihånda, 
og som enda ikke stod i full blomst.

Mengder av liljekonvall og mange tuer med reinrose fikk jeg også sett,
to arter som er kalkkrevende og dermed trives godt i Bergsåsen.

Blomstrende tyttebær, skogstorkenebb og en av sveveartene 
fikk jeg også festet til brikken i kameraet.

onsdag 5. juli 2017

Fuglesjekk ved Samsjøen


Svarthvit fluesnapper (Bilde 1 - 2)

Kvinand med unger


Hekkende smålom


Samsjøen


Mot Samsjøvola


Mot Østre Rundtjønn


Østre Rundtjønn


Vannpytt


Sandåa


I forrige uke gikk turen også til Samsjøen opp for Lundamo,
hovedsaklig for å sjekke fuglelivet ved noen kjente plasser.

Ved Østre Rundtjønn kom jeg bare over ei kvinand hunn med små unger.
For noen år siden var det ikke uvanlig å treffe på arter som 
smålom, rødstilk, småspove, fiskemåke og lirype samtidig ved dette lille vatnet.

Ved Åsårlia, der min yngste bror har hytte, 
var det litt liv i skogen, men ikke så mye som for noen år siden.
I den ene fuglekassa holdt svarthvit fluesnapperen til.
Ved et annet sted på setervollen fant jeg også den grå fluesnapperen.
Den benyttet den samme greinkløfta til reirplass som den har brukt i minst ti år.

Inne i sørenden av Samsjøen var smålomparet på plass i tjønna si.
Den ene lå og ruget på eggene, mens den andre lå på vannflata.
Bildet jeg tok av paret er tatt på langt hold og fra bilvinduet.
Dermed unngikk jeg å forstyrre smålommene.