søndag 29. april 2018

Nærmøte med den staselige lappugla
Det ble litt av en avslutning på fototuren over til vårt naboland Sverige
fra fredag til lørdag denne uka!
Turen gikk inn i Vålådalen, ikke langt unna Åre.

Der fikk jeg oppleve vår nest største ugle, nemlig lappugla, på kloss hold.
Forrige gang jeg fikk tatt noen bilder av lappugle, var for seks år siden.

Lappugla i Vålådalen var antagelig hannen i paret.
Han var nok på leit etter litt fersk formiddagsmat,
i form av en smågnager.

På denne tida ligger nok hunnen og ruger på eggene,
og hannen må sørge for mat også til henne.

Av den grunn gjorde jeg nærmøtet med lappugla så kort som mulig.
Allerede etter en liten halvtime trakk jeg meg unna.
Da hadde jeg fått mange nok gode bilder av denne staselige ugla.

Selv om den er vår nest største ugle, veier den bare litt over ett kilo.
Det aller meste på lappugla er nemlig bare fjær.

Ørene til lappugla er asymetrisk plassert.
På den måten kan den med stor nøyaktighet peile seg inn på byttet,
også om det holder til under et tykt snølag.

Lappugla opptrer bare fåtallig i Trøndelag.
På Østlandet derimot hekket mange par inn mot svenskegrensa i fjor.
På svensk side, fra Åre mot Østersund, er den noe mer vanlig,
særlig i smågnagerrike år, noe dette året ser ut til å bli.

For ordens skyld: Mange av bildene jeg viser her er croppet.
Dessuten er de alle tatt med et objektiv som i praksis forstørrer 15 ganger.

lørdag 28. april 2018

Spennende morgentur mellom Sandvika og Järpen


Enkeltbekkasin


Orrhane i tretopp


Orrhaneleik i asfaltsvingen (Bilde 3 - 4)

Orrhaneleik på grusvegen (Bilde 5 - 7)
Orrhane i skogen


Røy i vegkanten (Bilde 9 - 13)


Rådyr - geit og bukk


Vipe


Tranepar


Fredag denne uka kjørte jeg via Verdal og på RV 72 
til Sandvika ved svenskegrensa.
Målet var en tidligtur fra Sandvika til Järpen lørdag morgen,
en fototur jeg har tatt noen ganger på denne tida av året.

Bildene som jeg viser her, er alle tatt langs denne vegstrekningen,
og i den rekkefølge jeg tok dem.

Mest overraskende om kvelden, da jeg kjørte litt innover vegen,
var en enkeltbekkasin som satt og trykte i vegkanten.
Bildet av denne enkeltbekkasinen er ikke croppet.
Jeg har aldri tatt bilder av enkeltbekkasin på så kloss hold!

Bildet av orrhanen i tretoppen ble også til før kveldslyset forsvant.

Da la jeg meg til i Golfen, 
i førersetet med soveposen tredd rundt meg.
Der sov jeg godt i flere timer!

Allerede kl. 04.00 ringte klokka!
Da var tilsammen fire orrhaner i gang med morgenens spill
i svingen på asfaltvegen rett ved der jeg sov.

Litt lenger innover vegen, da morgenlyset var blitt noe bedre,
kom jeg over en orreleik med fem orrhaner spillende på grusvegen.

En enslig orrhane ruslet mellom trærne ikke langt unna vegkanten,
og ble dermed det beste nærbildet jeg fikk av orrhanene denne gangen.

Flere ganger møtte jeg på røy i vegkanten, 
to ganger hele fire samtidig.
Det betyr antaglig at høneuka ikke er i gang i dette området enda.

To vakre rådyr, en av flere viper som jeg så 
og et tranepar på innmarka ble også festet til brikken.

Her er oversikten over artene jeg kunne bokføre på denne tidlige morgenturen, 
med antall individer i parentes:

Orrhane (15), orrhøne (7), røy (9), ringdue (23), måltrost (3), gråtrost (+), svarttrost (2), bokfink (+), kvinand (9), kanadagås (6), stokkand (6), rødvingetrost (+), laksand (1), storspove (5), rådyr (6), vipe (15), fiskemåke (1), elg (1), fjellvåk (1), trane (4), tjeld (2), stær (1), linerle (1), kråke (+) og skjære (+).

Turen gikk videre om formiddagen inn i Vålådalen ved Åre. 
Der skulle jeg få nærkontakt med en fugl jeg sjelden har møtt.
Mer om det i det neste innlegget.

torsdag 26. april 2018

Beveren er tilbake i Theisendammen!


Bever i Theisendammen (Bilde 1 - 12)Bever i Stokkedammen (Bilde 13 - 16)


Onsdag kveld denne uka tok jeg turen til Stokkedammen og Theisendammen i Bymarka i Trondheim, i håp om å få noen nye nærmøter med beveren.

I vinter har beverfamilien som i en årrekke har holdt til ved Theisendammen,
vært nødt il å finne seg en annen dam å bygge hytte ved.
Theisendammen ble tømt sist høst på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Dermed måtte beverne rømme dammen.

Overvintringa i den nye hytta ved den lille Stokkedammen har gått fint,
jfr. et innlegg her for knappe to uker siden.
Totalt har tre individer holdt til i hytta i vinter,
og har vært aktive ute de siste ukene.

Under besøket sist onsdag var det ikke noe å se til dyrene
da jeg først tok turen innom Stokkedammen.
Av den grunn valgte jeg å gå ned til Theisendammen,
som for lengst er fylt opp til normal vanntilstand.

Der satt det en bever på iskanten,
rett ved hytta den måtte forlate i fjor høst.
Like etter dukket enda et individ opp.
Begge så ut til å ha funnet seg godt tilrette ved den gamle hytta!

Tilbake i Stokkedammen var en annen bever godt i gang med "frokosten".
Dette var bevermor selv, som så langt har valgt å være igjen i dammen.

Dermed kan vi slå fast at beveren igjen er å finne ved Theisendammen!

onsdag 18. april 2018

Flere tusen kortnebbgjess ved Hotranelva og Ekne


Kortnebbgjess ved utløpet av Hotranelva (Bilde 1 - 12)Kortnebbgjess ved Ekne (Bilde 13 - 15)Etter tidlig jobbslutt sist mandag, gikk turen innover Trondheimsfjorden.
Målet var å fotografere kortnebbgjess,
som de siste par ukene har passert over Skatval i store antall.

Ved utløpet av Hotranelva, rett ved papirfabrikken på Skogn,
traff jeg på den første store flokken.

Minst 2000 kortnebbgjess tok sin siesta i fjæra ette å ha forspist seg
på resten etter fjorårets kormavling på jordene i nærheten.

De fleste bildene tok jeg fra bilvinduet,
med bilen stående på vegskuldra og nødblinken på.
Dette reagerte ikke de mange kortnebbgjessene på.

Tiuren gikk videre inn mot Ekne.
Også der var det store mengder med kortnebbgjess,
minst like mange som ved Hotranelva.

Felles for alle kortnebbgjessene er at de skal til Svalbard og en ny hekkesesong,
etter vinteropphold ved "Vadehavet" mellom Danmark og Tyskland.

Hele 80.000 kortnebbgjess passerer Trøndelag de nærmeste dagene og ukene!