torsdag 28. mars 2024

Tidlig vårtur til fugleøya Tautra, 27.03.24


Bilder fra fjærepartiene ved moloen
Infoskilt om Tautra


Stien fram til fugletårnet


Sjødammen med Litjholmen i bakgrunnen sett fra fugletårnet


Måsdammen sett fra fugletårnet


Havørn 2K+ ved Sjødammen
To av mange grågjess


Tjeld

Stærflokk på innmark


Stor flokk med kortnebbgjess på veg inn fjorden


Ærfuglflokk i fjæra


Svartmeis


Fra et tidligere hekkeprosjekt for ærfugler ved nordenden av Tautra
Svaberg på nordsida


Det lille fyret ved Kviningen


Rakler av hassel (?)

Onsdag denne uka gikk fugle- og fototuren til vårlige Tautra ut for Frosta i Trondheimsfjorden.
Turen dit gikk sammen med Erling Vikan fra Trondheim.

Den aller første gangen vi to besøkte øya var helt tilbake til 1971. Da var vi bare 13 år gamle.
Det vi opplevde den gangen og de påfølgende årene, 
sammen med flere andre fugleinteresserte ungdommer, 
ga den store interessen for fugler som vi begge har hatt siden.

Vi var innom flere områder på Tautra, blant annet ved fugletårnet.
Derfra kunne vi se og ta noen bilder av ei ung havørn (2K+) som fløy rundt.
Bilder av havørna ble det da den satte seg ned i vegetasjonen i Måsdammen.
Stokkender og grågjess fløy raskt unna dammen da havørna inntok den!

I nordenden av øya fikk vi sett blant annet et par flokker av trekkende kortnebbgjess.
De fløy videre inn fjorden og til Innherred der de vil holde til de neste ukene,
før trekket videre nordover og ut til Svalbard, der de hekker til sommeren.

Vi fikk sett flere arter med trekkfugler, både gravand, tjeld, stær, vipe, fiskemåke og hettemåke.
Enda var det for tidlig for storspove som vi hadde håpet å få se.

onsdag 27. mars 2024

Nesten bare sandlo og tjeld i fjæra på Skatval, 25.+ 26.03.24

Sandlo (Bilde 1 - 4)
Tjeld (Bilde 5 - 8)
Noen av 25 tjeld ved Olderøra


Morgenskodde og litt snø ved Fættenfjorden 23.03.24 (Bilde 10 - 12)
 

Rådyr 26.03.24 (Bilde 13 - 17)
Mandag og tirsdag denne uka var jeg igjen innom fjæra på Skatval.

Mandag var den ene sandloen fortsatt alene på plass ved Vingestranda.
Dagen etter kunne jeg se tre sandloer samme sted. 

Tjeldparene voktet sine territorier langsetter fjæra.
Totalt kunne jeg telle åtte slike tjeldområder etter hverandre.

Litt lenger unna, ved Olderøra, satt hele 25 tjeld på steinene langt ute i fjæra.
Det betyr at ikke alle har funnet fram til stedene 
hvor de vil være gjennom hekkesesongen.

Tirsdag morgen kom jeg igjen over flere rådyr.
Jeg var litt seinere ute. Dermed så jeg "bare" 35 individer.
En av råbukkene fikk jeg et par nærbilder av.
Hele fem rådyr stod fint i vårsola på en av stubbåkrene.

Noen dager tidligere lå morraståka tett inn for Steinvikholmen.
Samtidig snødde det lett fra den grå himmelen.
Det ga noen litt uvanlige landskapsbilder.

tirsdag 26. mars 2024

Rekordmange rådyr på Skatval, 24.03.24Tidlig palmesøndag kjørte jeg nok en gang rundt på Skatval, på noen små og litt større veger.
Det ga mange møter med rådyr, i små flokker på fra fem til åtte individer.

Totalt fikk jeg sett hele 57 individer, noe som er rekord for mitt vedkommende, 
etter en runde rundt i bygda vår. 

Nå er det ikke uvanlig at rådyr er ute på innmarka og beiter tidlig om morgenen.
Det hadde de nok gjort også i løpet av natta.

Denne morgenen var det ekstra rolig, med få eller ingen andre biler å se.
Kanskje var det en av faktorene som gjorde at jeg kunne notere det store antallet rådyr.

Mye tyder på at fjoråret var et godt år for rådyrene på Skatval,
for mange av de 57 dyrene var halvstore rådyr fra i fjor.

Det som også var spesielt denne morgenen, var at jeg kom tett på flere av flokkene.
Dermed kom jeg hjem med bilder av rådyr som jeg ikke så ofte har tatt.