fredag 23. mai 2014

Bever spiste granbar


Bever ved Baklidammen (Bilde 1 - 3)








Bever ved Theisendammen


Toppand par


Kvinand hunner


Brunnakke hann (Bilde 7 - 8)





Løvetann

Det ble en kort kveldstur til Baklidammen og Theisendammen i Bymarka i Trondheim også denne uka.

Det ene eksemplaret som jeg fikk sett og tatt noen få bilder av ved Baklidammen, kom opp på land og gikk målbevisst mot ei lita gran. Der gnagde den raskt av ei lita grien og tok denne med seg tilbake til vannet.

Det at beveren spiser litt granbar om våren, har jeg sett flere ganger. Det blir påstått at dette gjør beveren fordi den trenger noen stoffer som bare er i grana. 

Ved Theisendammen kom jeg over tre individer, men da hadde kveldslyset forlengst forsvunnet.

Det ene individet som jeg fikk tatt et par bilder av der, kom også helt opp på land.
Det virket som den tok for seg av noen røtter og gras på bakken.

Ved dammene i Bymarka ble det også et par bilder av noen ender denne kvelden.

Tidligere på dagen tok jeg et par bilder av blomstrende løvetann. De er det store mengder av overalt ute på Skatvalslandet og mange andre steder i Trøndelag. Finværet og varmen har gjort at løvetanna står på sitt vakreste akkurat nå.

lørdag 17. mai 2014

Fuglerike Leksdalsvatnet med vakre horndykkere etc.


Horndykkere (Bilde 1 - 5)














Leksdalsvatnet


Leksdalsvatnet


Brushane hanner


Kortnebbgjess på nysådd åker


Fiskemåke


Tjeld


Gråtrost


Strandsnipe


Krikkand hann


Sist onsdag morgen gikk turen til Leksdalsvatnet i Verdal og Steinkjer kommuner.
Denne fuglerike innsjøen er kanskje det flotteste fugleområdet i Trøndelag i mai.

En mengde ulike fuglearter er på trekk.
Andre igjen er kommet for å gjennomføre årets hekking.

Det siste gjelder horndykkerne i særdeleshet.
Denne dagen kom jeg over hele 13 par med horndykkere rundt sjøen.

Ett av parene gjennomførte da også ei av mange paringer denne våren rett foran meg.
Dermed ble det noen bilder der hannen krøp opp på ryggen av hunnen, 
etter at hun inviterte ham ved å ligge skinnflat på noen takrørbiter på vannflata.

Ikke rart horndykker-hannen bruste litt ekstra med fjærene  rett etter at han var ferdig (bilde 2)!

fredag 16. mai 2014

Fra nyklekte stærunger til vakker hagenøkleblom


Fra kassene med stær (Bilde 1 - 4)











Kveld ved Røkke, og mot Frosta og Fosen


Røkke, mot Alstad og Forbordsfjellet


Vårfarger i skogen


Hagenøkleblom (Bilde 8 - 11)









Våren går sin gang på Skatval, selv om temperaturen så langt ikke har vært så veldig mye over null.
Nå skjer det visst forandringer de nærmeste dagene.
Da eksploderer nok det hele, og våren vil definitivt være over.

Her er i alle fall noen vårmotiver tatt rundt husene våre ved Dregsetsve på Skatval siste tirsdag.

I stærkassene er det tid for klekking av eggene.
Ut kommer helt hjelpeløse og skubbsultne unger.

Naturen klær seg i vakrere og vakrere farger.
Særlig det nyutsprungne løvet lyser kraftig opp i skogen.

På bakken blomstrer store mengder med hagenøkleblom.
Denne arten har spredd seg naturlig rundt oss,
etter å ha vært plantet lenge før vi bosatte oss på Dregsetsve for 14 år siden.

torsdag 15. mai 2014

Bever ved Baklidammen i Bymarka



Bever (Bilde 1 - 4)











Typisk fersk beiteplass for bever


Beveren graver gjerne ut lange kanaler innover land


Baklidammen med ei felt gran (som beveren ikke har felt!)


Stokkand hann


Hvor mange ganger jeg har vært i Bymarka i Trondheim for å fotografere bever, vet jeg ikke.
At det er mange, og kanskje enda flere, er vel helt sikkert.

Hver gang er det å komme tett innpå vår største gnager, en stor opplevelse!

Sist mandag gikk igjen turen både til Theisendammen og Baklidammen i Bymarka.
Ved begge dammene kom jeg over ett individ etter kl. 20.30 om kvelden.

Bildene jeg viser her er alle tatt ved Baklidammen.
Der forsvant beveren i fjor sommer, etter å hva vært fast tilstede i mange, mange år.
Rundt dammen er det tre mer eller mindre intakte hytter.

Mye kan tyde på at beveren igjen er tilbake i Baklidammen.
Nå eksisterer det en demning, og dermed ei beverhytte, mellom de to dammene.
Kanskje var det fra denne at beveren som jeg fikk fotografert, kom fra.

Uansett, bilder ble det også denne gangen!

onsdag 7. mai 2014

Store flokker med kortnebbgjess i Trøndelag


Kortnebbgjess (Bilde 1 - 7)




















Sivspurv hann (Bilde 8 og 9)





Rødstjert hann (med kortnebbgjess i bakgrunnen)


Sist søndag gikk fototuren innover Trondheimsfjorden.

Fra fugletårnet ved Hammervatnet fikk jeg blant annet tatt et par bilder av en sivspurv hann (bilde 8 og 9). Enda er det nok noen uker til hekkesesongen er i gang for denne arten, selv om de første individene nå var på plass i takrørskogen.

Inne ved Fiborgtangen satt en rødstjert hann (Bilde 10) i et tre og hvilte ut. Denne var nok på trekk. Om ikke lenge går nok trekket videre opp i fjellbjørkeskogen, enten i Trøndelag eller lenger mot nord.

Det som imponerte mest var imidlertid de store mengdene med kortnebbgjess ved Fiborgtangen, rett ved papirfabrikken på Skogn. Søndag holdt nok sikkert et par tusen kortnebbgjess til der (Bilde 1 - 6), samt et tilsvarende antall videre inn i fjæra mot Ekne (Bilde 7). 

Også lengere inn i fjorden rapporteres det om fortsatt store mengder med kortnebbgjess.
Alle som en skal til Svalbard om ikke mange ukene, for årets hekkesesong.