lørdag 23. august 2014

Spennende med humler, admiraler, bier og årets sommerhonning


Lys jordhumle hann (Bilde 1 - 3)
Blomsterflue


Admiral (Bilde 5 - 8)Honningbie (Bilde 9 og 10)

Fra slynginga av årets sommerhonning (Bilde 11 - 15)
I dag tittet sola fram på formiddagen.
Dermed ble det stor aktivitet på insektene rundt om på hageblomstene i hagen.

Flere arter humler var i aksjon, blant annet hanner av lys jordhumle, og likeledes et par blomsterfluer.

De siste to ukene har noen admiraler vært å se.
I dag var det fire flotte eksemplarer av denne dagsommerfuglen som holdt seg i hagen,
særlig på noen høgstauder med vakre gule blomster.

Noen av biene mine fra de to bikubene fikk jeg også tatt et par bilder av.

Denne uka fikk vi slynget årets sommerhonning.
De siste bildene som jeg viser her, ble tatt da slynginga foregikk forleden kveld.
Totalt kunne vi høste 28 kg sommerhonning, noe vi er svært godt fornøyd med!

onsdag 20. august 2014

Forandringer blant sjøfuglene på Runde


Lunde (Bilde 1 - 3)
Toppskarv (Bilde 4 - 6)
Havsule (Bilde 7 - 9)
Krykkje (Bilde 10 - 11)

En av flere båter som guider rundt Runde


Rundebranden


Runde fyr


Kveldslys i fjellet


Kaldekloven


Runde havn


Solnedgang ved Goksøyr


Kveldshimmel


I begynnelsen av august besøkte jeg fugleøya Runde nok en gang. 
To turer utover til øya langst vest i havet ble det denne gangen, 
en båttur rundt øya og en kveldstur opp til Lundeura fra Goksøyr.

Dette var perioden hvor hekkesesongen nærmet seg slutten.
Her gjør jeg et lite forsøk på en situasjonsrapport for noen av artene:

LUNDE: Årets hekkesesong ble egentlig ganske vellykket. Det var godt med lunde i Lundeura, og ifølge det som ble sagt, hadde 50 % av parene suksess. Da jeg var der, hadde de aller fleste årsungene hoppet ut. Bare noen enslige lunder med fisk i nebbet fikk jeg sett og fotografert denne gangen. 

TOPPSKARV: Det har vært en dramatisk tilbakegang i den store bestanden av toppskarv de siste årene. Nå hekker ingen i Skarveura på nordsida, det som før var verdens største toppskarvkoloni. Bare noen titalls par holder stand andre steder rundt øya, og noen av dem hadde fått fram unger.

HAVSULE: Den store kolonien av havsule i Rundebranden så ut til å være like omfangsrik som de siste årene. Årets hekkesesong så også ut til å være av de bedre.

KRYKKJE: Nå er det nesten ikke krykkje å se noen steder på Runde, og det hvor flere titusener tidligere hekket. Selv så jeg bare noen få ungfugler og voksne inne i holene i Rundebranden. Her fikk de være i fred for predatorer som storjo og forstyrrelser fra de mange havørnene.

ALKE og LOMVI: Selv fikk jeg ikke sett disse artene tidlig i august. Årets hekkesesong for disse to arten var heller ikke noe å skryte av, med færre fugler og liten suksees, ble det sagt.

HAVHEST: Ikke en eneste havhest har gjort hekkeforsøk på Runde på flere år, heller ikke i år. Arten ser dermed ut til å være helt forsvunnet, og det på ei øy som hadde et par tusen hekkende par for noen få år siden.

fredag 15. august 2014

Fire måkearter fra Runde


Gråmåke (Bilde 1 - 7)
Svartbak (Bilde 8 - 9)

Fiskemåke (Bilde 10 - 13)Krykkje (Bilde 14 - 15)
Her har jeg valgt å samle noen bilder av fire måkearter, tatt enten på veg ut til fugleøya Runde eller på selve øya. Bildene er tatt for vel ei uke siden under et besøk på Runde.

Mange av bildene fikk jeg tatt da vi foret måkene med brødbiter, ved parkeringa rett før Goksøyr på Runde. Mens det bare var et par måker der da vi tok fram posen med brød, gikk det ikke lange stunda før antallet var betydelig større.

Mest sjelden av disse fire måkeartene i dette området er nok krykkja. Mens den tidligere hekket i fuglebergene med en totalbestand på godt over 10.000 individer, er det nå bare noen få par igjen.
De to bildene av krykkje som jeg fikk tatt på denne turen, er da heller ikke fra selve Runde.

mandag 11. august 2014

Store og små landskap på Sunnmøre


Hjørundfjorden


Vatnevatnet i Ørsta


Lita elv ved Vatne


Bregner i vegkanten ved Vatne


Fyrde i Austefjorden


Fyrdselva i Austefjorden


Betongpadde ved Litlvatnet


Årets paddeunge i Litlvatnet


Litlvatnet i Austefjorden


Paddetunnel ved Litlvatnet


Fyrdselva i Austefjorden


Gammelt kvernhus i Sunndalen


Engjaberget i Sunndalen


Årsetøya i Austefjorden


Voldafjorden

Alle bildene som jeg viser er tatt søndag 2. august i år. 
Da var jeg nettopp kommet fram til Ørsta, til ei ukes opphold i sunnmørsk natur.

De fleste bildene taler for seg. Litt spesielt er det med paddeforkomsten i Litlvatnet i Austefjorden.

Under utbygginga av den nye Kvivsvegen mellom Volda og Stryn ble det gjort en ekstra innsats for å bevare den unike og store bestanden av padde i Litlvatnet. Det ble blant annet bygd egne tunneller for paddene under vegen, med ledegjerder og annet. På den måten kommer paddene seg trygt fram til gyteområdet om våren, og tilbake igjen seinere på sommeren.

Dette har også blitt et populært stoppested for mange, med både en infoplakat og ei stor betongpadde som forklarer hvorfor området er gjort sikrere, for den store bestanden av padde.