søndag 22. august 2021

Teist og sotsnipe i Gråelvosen

 


Teist (Bilde 1 - 7)
Sotsnipe (Bilde 8 - 9)

Sandlo


Brushane


Sandlo og myrsniper


Stokkand (Bilde 13 - 14)

 Stær (Bilde 15 - 18)


Fredag og lørdag denne uka var jeg innom Gråelvosen i Stjørdal.

Gråelvosen er en spennende våtmark rett ved småbåthavna, 
der Gråelva renner ut i det gamle elveløpet til Stjørdalselva.

Fredag fikk jeg sett en teist i elveosen, noe som ikke er en vanlig art i dette området.
Lørdag var det to teist i det samme området, 
og jeg fikk tatt bilder av dem på relativt nært hold.

De to teistene var ungfugler fra denne sommeren.
Det er nok ikke helt usannsynlig at arten kan ha hekket inne i Stjørdalsfjorden,
for alkefuglen teist opptrer fåtallig inne i fjorden gjennom hele året.

En annen litt uvanlig gjest, nemlig ei sotsnipe, fikk jeg også sett og tatt et par bilder av sist fredag.
Denne arten er nok en enda mer sjelden gjest.
Bare noen ganske få eksemsplarer av sotsnipe blir sett i Stjørdal hvert år,
alle om høsten på trekk nordfra og sørover nå i trekktida.

I Gråelvosen var det også en større flokk med sandlo og vadere, 
samt noen brushaner, i tillegg til godt med stokkender.

Ved Drægset på Skatval kom jeg over en stærflokk på minst 1000 individer sist fredag.
De nærmest dekket greinene på ei større bjørk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar