mandag 10. mai 2021

Hammervatnet og utløpet av Hotranelva - to viktige våtmarksområder

 

Hammervatnet

Sothøne

Toppand par

Grågjess

Papirfabrikken til Norske Skog ved Hotranelva i Skogn

Kortnebbgjess (Bilde 6 - 17)
Sist fredag gikk turen blant annet til to viktige våtmarksområder, 
et for lengst fredet naturreservat og en elvemunning som trues av industrigjenbygging.

Hammervatnet naturreservat, i den ene enden av det store Hammervatnet ikke langt unna tettstedet Åsen, kan by på litt av hvert, særlig nå under trekktida på våren.

Nå ble ikke mitt korte besøk i dette naturreservatet, 
der jeg fikk god oversikt fra fugletårnet i reservatet preget av veldig mye vannfugl, 
selv om mange av de vanlige artene var der.

Sothøna er en fast hekkefugl i dette reservatet.
Toppender er også et vanlig innslag.
De siste årene har grågåså blitt mer og mer vanlig, og hekker nå fast.

Litt lenger inne i fjorden, rett før du kommer til Skogn,
renner Hotranelva ut i fjorden rett ved den store papirfabrikken til Norske Skog.

Denne elvemunningen er et viktig hvileområde for mange vannfugler på trekk.
Sist fredag var rundt 2000 kortnebbgjess samlet i elvemunningen!
Disse gjessene benytter elveosen til hvile mellom matsøktene inne på jordene i området.

Slik sett vil det være katastrofe dersom siste rest av dette 
viktige våtmarksområde ødelegges av Norske Skog. 
Så langt er det lite dessverre som tyder på at industrigiganten har tenkt å ta miljøhensyn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar