lørdag 26. mars 2022

Nå fylles det på med trekkende fugler på Skatval

 

Hettemåkepar

Ærfugl

Tjeldpar

Storskarv og et tjeldpar på Storsteinen

Gulspurv

Stær

Sangsvaner

Grågåspar

Grågås

Skjærpiplerke

Denne uka har det blitt stadig flere fuglearter og individer å se rundt på Skatval i Stjørdal.

Hettemåkene har dukket opp, både noen enkeltindivider og noen par.

140 ærfugler ble tidlig denne uka telt opp i Vinnan og Velvangen Fuglefredningsområde. Det er betydelig flere enn for et par uker siden. Årsaken er gytinga som den lokale sildestammen er i gang med.

Tjeldparene er for lengst på plass og har fordelt seg i sine territorier nede i fjæra. Fortsatt sitter de for det meste rolig på større steiner. Men, prøver andre tjeld å nærme seg, får de raskt svar fra tjeldparet om at denne delen av fjæra allerede er okkupert område.

Gulspurvflokkene er fortsatt store, en art som har holdt til på stubbåkrene gjennom vinteren. Nå er flokkene blitt noe mindre tallrike.

Store og små stærflokker er det nå mange steder rundt på Skatval. De første parene er på plass ved hekkeplassene, ved fuglekasser som mange har hengt opp.

Sangsvaneflokkene er blitt tydelig mindre de siste dagene. Det tyder på at flere av dem er på veg mot hekkeplassene lenger nord i landet eller i våre naboland.

Ett grågåspar har de siste dagene holdt til ved Steinvik. De får nok snart selskap av flere par som er på veg fra områder lenger sør.

Nede i fjæra er skjærpiplerka på plass. Noen få av dem har da også holdt til der gjennom vinteren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar