fredag 9. oktober 2020

2000 grågjess i Gråelvosen i Stjørdal

 

Grågjess og noen få kortnebbgjess

Grågjess (Bilde 2 - 13)
Tom Roger Østerås


De siste ukene har så mange som 2000 grågjess holdt til i Gråelvosen. Der hviler de mellom matøktene inne på de nærliggende kornåkrene. Denne våtmarken midt i Stjørdal er viktig for mange trekk- og overvintrende fugler.

 

-I høst har vi sett et rekordstort antall grågjess i Gråelvosen. Det største antallet vi har telt opp er hele 2000 grågjess. Antallet kan variere litt fra dag til dag, men de siste ukene har det holdt til mye grågjess på mudderflatene og i vannspeilet i Gråelvosen, forteller ornitologen Tom Roger Østerås.

 

Tom Roger har på oppdrag fra Fylkesmannen og Nord Universitet overvåket fuglelivet både i Halsøen og i Gråelvosen gjennom flere år. Halsøen er det gamle elveløpet av Stjørdalselva, fra den tida før flyplassen ble bygd. Gråelva renner ut i Halsøen og denne elveosen danner et større mudderområde, klemt mellom industri og arbeidsplasser på Sutterø og småbåthavna som ble noe utvidet for et par år siden.

 

Truet våtmark

-Både Gråelva og Halsøen må oppfattes som våtmarksområder som er truet. Opp gjennom årene har flere politiske partier og noen ivrige enkeltpersoner foreslått at Stjørdal utvider byen mot fjorden. Det vil være katastrofalt for det rike fuglelivet i dette området, hevder Tom Roger.

 

Grågjessene som har holdt til i Gråelvosen i flere uker i høst, er alle på trekk sørover, etter en vellykket hekkesesong langs norskekysten lenger nord. Arten, i tillegg til flere andre arter, er avhengig av slike raste- og hvileområder som de finner i Stjørdal.

 

-Grågåsa har lagt om trekkmønsteret de siste årene. Tidligere gikk trekket av denne store gåsa langs kysten vår. Nå trekker den lenger inn i landet, og Stjørdal ligger midt i trekkruta for grågjessene, forteller Tom Roger.

 

Viktig mudderfjære 

Ornitologen peker på at mange ikke oppfatter ei slik mudderfjære som den i Gråelvosen, som særlig viktig. Fakta er faktisk det motsatte, i alle fall for flere fuglearter.

 

-Tidligere i høst var mange vadefugler innom Gråelvosen. De fant mat i mudderet. Det gjør også mange andefugler, som den vanlige stokkanda. Så langt er det observert 180 fuglearter i Halsøen og Gråelvosen. Opptil 1000 stokkender overvintrer i denne våtmarken.

 

Når Tom Roger ser over fuglene i Gråelvosen ved hjelp av kikkerten han har med, er det ofte flere som stopper opp. De går gjerne turer på gangvegen rett ved Gråelvosen.

 

-Jeg har inntrykk av at mange synes det er trivelig med et rikt fugleliv i vårt nærmiljø, også her i Gråelvosen, sier Tom Roger Østerås.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar