tirsdag 25. mai 2010

Storjoparet i gang med hekkesesongen


På Runde er det mange ulike sjøfugler å oppleve. En av de artene som bare har hekket der noen tiår, er storjoen - den største av joene. Storjoene på Runde utgjør vel 20 par fordelt over det meste av øya.
Bildet av dette storjoparet fikk jeg tatt fra stien opp fra Goksøyr. Slike vingestrekk som den til venstre viser, er typisk for storjoen i eget territorium, særlig når artsfrender prøver seg på overflyging eller tester ut grensene.
Storjoene på Runde blir dessverre ofte stresset av overivrige fotografer. Fuglene lar deg lett komme veldig nært. Det vil forstyrre og kan i verste fall føre til mislykket hekking. Hold deg derfor nær stien og bruk langtela (dette bildet er tatt med 500 og croppet noe) dersom du prøver deg på denne arten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar