torsdag 23. mai 2019

Silkehegra dukket opp i Lecadammen


Silkehegre


Hettemåke


Gråmåke


Fiskemåke (Bilde 4 - 6)
Tjeld (Bilde 7 - 9)
Havørn


Stokkender


Kaie (Bilde 12 - 13)

Vipe


Stær


Gluttsnipe


Grågjess


De første dagene denne uka har det blitt litt foto 
av ulike fugler rundt om på Skatval og i Stjørdal.

Ved Lecadammen, en nesten gjengrodd våtmark 
rett ved industriområdet på Sutterø i Stjørdal,
dukket ei silkehegre opp og ble der i to dager.

Mange fikk gode bilder av silkehegra.
Så heldig var ikke jeg, men ett bilde av sjeldenheten ble.

På denne tida er det mest måker ved Lecadammen.
Både ei hettemåke og ei gråmåke fikk jeg festet til brikken i kameraet.

I fjæra på Skatval var noen av fiskemåke-parene godt i gang med egglegging.
Mens andre ikke hadde det så travelt.

Det samme gjaldt for tjeldparene.
Bildene av dette paret, fra Skjervold på Skatval,
var nok heller ikke kommet igang enda.

Den enslige havørna i fjæra ved Velvang er derimot et godt tegn.
Hos paret er det allerede små unger i reiret, får vi håpe.

Kaier blir mer og mer vanlig rundt om på Skatvalslandet.
Både vipa, stæren og gluttsnipa lot seg også fotografere nede i fjæra.

Mellom Røkke og Fløan på Skatval kom jeg over en flokk med grågjess,
nærmere 40 i tallet der de gikk og beitet på åkeren. 
Dette er nok ikke-hekkende individer,
og antagelig unge grågjess som enda har ett år igjen før pardanning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar