tirsdag 14. mai 2019

Fra storjo på Runde til krykkje ved Gjemnessundbrua


Storjo (Bilde 1 - 7)
Ravn med egg i nebbet


Gråmåka passer på


Fiskemåker


Fjæra ved Goksøyr


Stein opp Fjellet


Folksomt i Lundeura


Kveld for sauflokken


Gjemnessundbrua


Krykkje (Bilde 16 - 19)Besøket på Runde sist lørdag kveld,
bød på andre fugleopplevelser enn lundene i Lundeura.

På begge sider av stien opp Fjellet fra Goksøyr,
holder flere par med storjo til.

Ett av parene har også i år tilhold kloss inn i stien,
slik at det er naturlig å gå litt utenom.

Fortsatt er det litt tidlig for egglegging hos storjoene,
men aktive er de og forsvarer sitt territorium mot andre par.

Oppe i Lundeura fløy en ravn forbi.
Den hadde et fugleegg i nebbet
og sikret seg med det et smakfullt kveldsmåltid.

Ei voksen gråmåke passet godt på
slik at det ikke ble villcamping på Runde,
mens to fiskemåker roet ned blant tang og steiner i fjæra.

Ved Runde hekker det ikke lenger krykkje,
den vakre måkearten som dominerte fuglefjellet
med over 200.000 hekkende par bare for ti år siden.

På veg tilbake til Trøndelag søndag kveld,
tok vi en kort pause ved Gjemnessundbrua.
For der hekker det nå flere hundre par med krykkjer.

Om krykkjene hadde lagt egg i reirene, eller om det er like før,
fikk vi ikke sett.
For reirene har de flere hunder parene med krykkje
anlagt på brukarene under brua.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar