fredag 20. mai 2022

Fra Leksdalsvatnet til Halsøen


Maigull


Leksdalsvatnet (Bilde 2 - 3)





Heilo


Kortnebbgjess


Trane


Fiskemåke på reir


Toppender


Gluttsnipe par


Elgku med kalv ved Rinnleiret (Bilde 10 -12)








Kortnebbgjess ved Levanger


 Tjeld på plattform i Halsøen i Stjørdal

Det ble ikke bare bilder av horndykkere da jeg tok turen til Leksdalsvatnet sist mandag.

En rundtur rundt den store innsjøen ga møter med mange ulike fuglearter. Jeg fant reiret til to traner, ett i nordenden og ett i sørenden der den voksne lå og ruget på eggene ute i takrørskogen. Nærbildet av den ene trana som gikk på matsøk fikk jeg tatt langt unna de to reirene.

En flokk på ni heilo på et jorde viste at også denne arten er på plass, 
selv om det fortsatt er mye snø oppe i fjellet.

Den siste flokken med kortnebbgjess, rundt 200 individer, gikk og beitet på en åker. 
En mindre flokk med kortnebbgjess holdt til på en åker i Levanger.

Fiskemåka lå på reiret mens både toppendene og paret med gluttsnipe 
enda ikke hadde startet hekkesesongen.

Ved Rinnleiret kom jeg over ei elgku med en fjorårskalv ute på en grønn og spirende åker.

I Halsøen i Stjørdal lå tjelden på den samme platten den har benyttet de seinere årene,
etter at ornitologene satte opp flere slike rugeplatter rundt om i Stjørdal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar