torsdag 5. mai 2022

Fortsatt vinterlig ved Almovatnet i Stjørdal

 

Almovatnet 1

Almovatnet 2

Toppender, krikkender, kvinender og gluttsnipe

Sangsvane

Kvinand hann 1

Kvinand hann 2

Kvinand par

Krikkand par

Trane

Frost og snødekte landkap (Bilde 10 - 12) Forbordsfjellet

Fiskemåker på nypløyd åker

Råbukk, rågeit og sparkstøtting

Før jobbstart onsdag morgen denne uka tok jeg turen til Almotvatnet i Skjeldstadmark i Stjørdal. Der samles gjerne godt med ender når isen på vatnet smelter.

Det hadde den gjort på store deler av vatnet. Ender var det mange av, på god avstand fra der jeg stod. Jeg så mange toppender, krikkender og noen kvinender gjennom kikkerten.

Noe bilder ble det også, av et kvinandpar og et krikkandpar som kom litt nærmere. 

Almovatnet er et regulert vatn. Det tyske selskapet som har leid rettighetene til vannmassene, hadde selvsagt allerede tappet innsjøen for noe vann. Dermed er ikke vannspeilet så imponerende som det burde være på denne årstida.

Like i nærheten fant jeg ei trane som beitet på en nysådd åker.

I løpet av natta hadde det kommet litt nysnø som lå på bakken og på trærne. Dermed framstod landskapet som vinterlig denne tidlige maidagen. Ikke helt uvanlig det i Trøndelag.

På Skatval var Forbordsfjellet dekket med hvitt og skyer dagen i forvegen. Nede mot fjæra tok fiskemåkene morgenen med ro på en nypløyd åker, mens rådyrparet passerte en hensatt sparkstøtting.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar