lørdag 6. mai 2023

Tranene ved Almovatnet i Stjørdal


Almovatnet


Kvinand hann (Bilde 2 - 4)
Trane (Bilde 5 - 12)Snøvær

Før jobbstart fredag morgen la jeg fototuren til Almovatnet i Stjørdal.
Der var det fortsatt mye is på vannet, men store åpne råker langs land flere steder.

På lang avstand så jeg at det var bra med vannfugl uten at det ble noen bilder av dem.
En kvinand hann holdt til i elva rett ved vegen. Den ble det noen bilder av.

Dessverre er dette fuglerike ferskvannet regulert. 
Lav vannstand gir ikke god hekkeforhold for flere av artene som tradisjonelt 
har Almovatnet som hekkeplass. 

Denne morgenen var det møter med fire ulike traner som berget fotofangsten.

Både før og etter Almovatnet kom jeg over enkeltindivider av traner. 
Et par av dem ble det mange bilder av.

Det at tranene opptrer enkeltvis nå tidlig i mai, er et godt tegn.
Det betyr med stor sannsynlighet at maken er opptatt på reirplassen. 
Kanskje er egglegginga allerede kommet i gang. 

Ei særdeles kraftig snøskur møtte meg da jeg nærmet meg Stjørdal sentrum. 
Det samme snøværet lammet morgenrushet med stengte veger i Trondheim 
en time tidligere denne morgenen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar