mandag 29. mai 2023

Fiskemåkene er i gang med årets hekkesesongen, og de få vipeparene følges nøyeFiskemåke med reir på hyttetak


Fiskemåkepar i fjæra


Fiskemåke med reir på plattform


Fiskemåke i nyspira kornåker


Store mengder tang og tare i fjæra


Rødstilk 1


Rødstilk 2


Fjæra ved Skjervold


Stær på mønet


Nesten gjengrodd våtmark ved enga inn for Vikanbukta fuglefredningsområde.


Fiskemåke 2K+


Gråmåke 1, 2K


Gråmåke 2, 2K


Rugende vipe på kornåker


Vipereirmerkere


Fullagt vipereir


Kråke ved Lecadammen


Lecadammen


Gråhegre i Lecadammen

Nå på tampen av mai er det full aktivitet for mange av de hekkende fuglene på Skatval i Stjørdal. 
Bildene i dette innlegget er tatt de siste ukene.

Fiskemåkene er i full gang med egglegging og ruging. 
Ned mot fjæra på Skatval så jeg to par som hadde tatt i bruke hyttetak hvor de bygde reir og lå og runget.
Uten å skremme fiskemåka av reiret fikk jeg et par bilder av den med langtela.

Også i Halsøen i Stjørdal fant jeg ei hekkende fiskemåke.
Den hadde tatt i bruk en plattform som medlemmer i Birdlife Stjørdal satte opp for noen år siden.
Tidligere har akkurat denne plattformen vært benyttet av tjeld.

En del av strandenga inn for Vikanbukta fuglefredningsområde har fortsatt et par små og åpne vannspeil.
Dette området er i ferd med å gro igjen. 
Med enkle grep burde disse vannspeilene ha blitt noen utvidet, 
til glede for fuglelivet der de kommende årene.

Det samme gjelder Lecadammen like i nærheten.
Denne biotopen kan by på et rikt fugleliv, men ikke denne våren. 
Da har det vært lite vann i dammen, og mye søppel fra gjenvinningsstasjonen like ved.

Flere medlemmer i Birdlife Stjørdal sammen med grunneiere har de siste ukene registrert vipehekking, 
merket reirene og fulgt opp til eggene har klekt. 
Kun fem reir er funnet så langt i kommunen, alle på Skatval.
Vipa er å regne som en kritisk trua art! Bestanden har aldri vært så lav som nå!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar