torsdag 9. juni 2022

Tett på havørnene i Voldafjorden 

Sist søndag ble jeg med Kjell Ivar Øye fra Volda ut i båten hans i Voldafjorden, for blant annet å oppleve havørnene på kloss hold. 

Det ble det suksess ut av, i form av mange bilder av voksne havørner som stupte ned for å sikre seg fiskene som Kjell Ivar serverte ørnene på vannflata ikke langt unna båten vi satt i.

Det første møtet (de fire første kvadratiske bildene) ble et velvoksen individ, antagelig en av to havørner som normalt ville ha hekket i denne delen av fjorden. I år har det ikke vært vellykket hekking hos dette paret, uvisst av hvilke grunner.

De fleste andre bildene i denne serien er tatt rundt et annet par i Voldafjorden hvor det er vellykket hekking i sommer. Vi så da også den ene voksenfuglen fly til reiret i den store furua rett etter at den hadde sikret seg den ene fisken etter den andre, for å fóre ungene i reiret.

Vi fikk et siste møte med en nesten voksen havørn helt på tampen. Denne hadde neste ferdig utvasket hvit stjert, men mangler nok ett år eller to før den regnes som voksen. Også denne havørna sikret seg et godt fiskemåltid (se det siste bildet).

Stor takk til Kjell Ivar Øye for glimrende guiding og manøvrering av båten ute på fjorden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar