mandag 26. november 2018

Namibia 4: Fra Sossusvlei til Walvis Bay og Swakopmund


Morgenhimmel i Sossusvlei


Oryxantiloper


Oryxantiloper med unger


Namib Desert Dung Beetle


Sossusvlei 1


Sanddyne


Sossusvlei 2


Blokkvever (Bilde 8 - 10)
 Sossusvlei 3


Springbukk


Svartmaskevever


Boerspurv


Hvitbrynvever (Bilde 15 - 16)

Svartbrystprinia (Bilde 17 - 18)

Rødstjert hunn


Kalahari Tree Skink


Naukluft Park


Quiver-tre (Bilde 21 - 22)

Deltakerne på denne turen foran merket "Tropic of Capricorn"Vi var tidlig klare også på den tredje dagen under turen i Namibia.
Denne dagen skulle vi forflytte oss fra Sossusvlei
til Walvis Bay og Swakopmund ved Atlanterhavskysten.

Etter soloppgang gikk turen til et lite ørkenområde
med sanddyner rett ved utkjørselen av Sossuslei.

Der fikk vi sett og fotografert den store billa "Namib Desert Dung Beetle"
og ikke minst den aktive og sosiale Blokkveveren.

Noen stopp underveis ga møter med for oss ukjente fuglearter,
og en som vi kjente godt, nemlig rødstjert.

Den fargerike svartmaskeveveren skulle det vise seg
at vi ville møte mange ganger de neste dagene.

Et spesielt tre, som vokser i større antall lenger sør,
det særegne Quiver-treet, fikk vi studert på kloss hold.

Turen så langt hadde svart til forventingene i gruppa.
Ikke så rart at vi gliste godt da vi fikk tatt et gruppebilde
ved det populære skiltet "Tropic of Capricon"!


Dette er det som står om Tropic of Capricon (vendekretsene) i Wikipedia:
"Vendekretsene (vendesirklene) er to av de fem viktige parallell­sirklene  jordoverflaten. Vende­kretsene ligger nærmere jordens ekvator enn bredde 23°2617,5 (WGS 84).
Ved Krepsens vendekrets (tropicus cancri) vil solen nå opp til senit ved norsk sommersolverv, det vil si enten 20. eller 21. juni hvert år. Ved Stenbukkens vendekrets (tropicus capricorni) vil solen nå opp til senit ved norsk vintersolverv, det vil si enten 21. eller 22. desember hvert år. Grovt sett ligger den tropiske klimasonen mellom Stenbukkens vende­krets og Krepsens vende­krets.
Hvor vende­kretsene befinner seg, avhenger av jord­aksens helning i forhold til baneplanet (det planet som jordens bane befinner seg i). Vende­kretsene ligger på en bredde som er lik jord­aksens helning. Ifølge TV-programmet Norsk attraksjon, som ble sendt på NRK1 26. september 2009, lå polarsirklene sommeren 2009 på bredde 66°3342,5[1]. Dermed lå vende­kretsene på bredde 23°2617,5 den sommeren. Vendekretsene beveger seg for tiden mot ekvator med ca. 0,46 breddesekund (tilsvarende rundt 14,15  m[2]) pr. år[1], altså beveger den nordlige og sydlige vende­kretsen seg henholdsvis sydover og nordover.
Sommeren 2009 lå vende­kretsene 2593,066 km fra ekvator med omkretsene 36 787,902 km (WGS 84)."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar