torsdag 19. oktober 2017

USA 1: Et spennende første møte med naturen i USA


Roar Hugnes og Jim Moffett


Infoplakaten ved "Natural Lands Trust´s Green Hills Preserve"


Eng med naturlige planter


Valnøtter


Monarksommerfugl (Bilde 5 - 8)Sommerfugl 2


Sommerfugl 3


Kneler


Gråfibi


Svarte bær og røde greiner


Høstblader


Stort løvtre


Uvennlig nabo


Kanadagjess


Spurvefalk


Da er jeg tilbake etter min første tur i USA, fra 6. - 18. oktober.
Turen gikk til New York og nabostaten Phennsylvania,
sammen med min yngste bror Roar Hugnes.
Der bodde vi hos den amerikanske familien Jim og Carmella Moffett ei ukes tid.

Jim er en svært aktiv ornitolog og naturfotograf.
Dermed ble det flere turer ut i amerikansk natur, 
med en dyktig guide og kjentmann.

Den første heldagen (søndag 8. oktober) gikk turen til 
"Natural Lands Trust´s Green Hills Preserve", 
et område hvor Jim hadde lagt ned mye dugnadsarbeid gjennom noen år.

Selv om årstida ikke tilsa mange fuglemøter, var vi borti noen arter.
Bare ett av dem ble det bilde av, en liten gråfibi, 
en fuglesnapper som kanskje hadde brukt kassa den satt ved. 
Ser du flua i lufta rett ved den? Den ble fluesnappermat.

Mest spennende på vandringa gjennom dette reservatet,
som tidligere var et gårdanlegg med jorder og skog,
ble et par nærmøter med noen monarksommerfugler.
Snakk om vakker sommerfugl!
Den strever med å opprettholde bestanden, 
hovedsaklig på grunn av planten den er helt avhengig av.

I Wikipedia står følgende:
"Monarken har larver på svalerot (Asclepias). De flyr nordover om våren og kan då nå så langt nord som Alaska, men de kan ikke overlever en kald vinter. Derfor trekker sommerfuglene sør igjen om høsten, til en av bare to kjente overvintringssteder: i Michoacán i Mexico for den østlige bestanden og i California for den vestlige. Begge overvintringsområdene er ganske små, bare noen hektar store. Sommerfuglene sitter tett i tett i noen store bartrær. Monarken kan gå gjennom flere generasjoner på en sommer, så det er ikke de samme individene som trekker sørover om høsten som trakk nordover om våren."

Høsten satte sitt preg på dette reservatet, med fargerike høstfarger og modne bær.
Rett ved og flere andre steder kom vi over små og større flokker med kanadagjess,
på trekk fra hekkeområdene lenger nord.

En liten og jaktende spurvefalk ble vårt siste møte 
denne første dagen ute i amerikansk natur.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar