torsdag 20. april 2017

Remøya og Runde ga mange fotomuligheter


Remøya


Gravand hunn


Skjærpiplerke


Fiskemåker


Grågås


Hestehov


Treet på Runde


Gråmåker


Gråmåke


Gråmåkeflukt


Gråhegre


Tjeld


Storspove


Gravender


Sau med lamunger


Under vårt opphold på Sunnmøre i påska, ble det to turer ut til Remøya og Runde.

Selv om det denne gangen ble med en midt-på-dagen-tur og en tidlig morgentur,
og dermed ingen besøk i lundeura, 
ga turene et godt fotoutbytte med mange ulike motiver.

De seks første bildene er fra Remøya.
Flere av dem er tatt ved den lille dammen bak naustene på det øverste bildet.

Ute på Runde ble jeg denne gangen særlig godt fornøyd med noen av gråmåkebildene, 
bildet av de litt aggressive gravendene og den litt pjuskete gråhegra nede i fjæra.

Det vindskeive treet på Runde har jeg de siste årene tatt mange bilder av.
Denne gangen ble det en kvadratisk variant i svart-hvitt som jeg ble mest fornøyd med.

2 kommentarer: