mandag 6. mars 2017

Fjæreplytter på Midtsand i Malvik

Denne vinteren har jeg sett mye etter fjæreplytter i fjæra på Skatval,
uten å se så mye som et eneste individ.

Riktig nok ble ett funnet drept av katt i desember,
og et annet høyst levende var innom Vingestranda en dag i januar.

Turen sist søndag gikk derfor til Midtsand friluftsområde i Malvik.
Der har en flokk på 6 individer holdt til i noen uker.

Etter litt leiting, kom jeg over flokken,
eller rettere sagt en annen naturfotograf var på plass og kunne vise meg hvor fjæreplyttene var.

Dermed ble det mange bilder av fjæreplytter i fjæra,
kanskje de barskeste fuglene som overvintrer hos oss.
De lever av smådyr i tangbeltet,
og jobber med matsøk selv om kalde bølger med saltvann slår mot dem.

Som det går fram av flere av bildene jeg viser her,
var et individ merket med et grønt flagg på høyre fot, med bokstavene HNU.

Dermed kunne vi med litt hjelp slå fast at dette individet ble ringmerket på Svalbard så langt tilbake som 18.08.2010.
Dette individet har holdt til ved Midtsand i flere vintre siden da.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar