fredag 29. juli 2016

Ser lovende ut for sommerhonning på SkatvalDe fem bikubene i bigården vår ved Dregsetsve på Skatval.
Som det går fram av bildet, varierer antall skattekasser, fra null til to.
De neste bildene forklarer mer om hver enkelt kube.
Den bakerste er kube 1, og dermed er den nærmeste kube 5.


Det er alltid spennende å åpne kuben for å se nedi.
Her fra den ene skattekassa på kube 1.


En av tavlene fra skattekassa på kube 1 - god aktivitet på biene, 
med honning i flere celler og begynnende forsegling.


Den samme tavla som på det forrige bildet fra skattekassa på kube 1.
Her er biene kommet lengre, og har snart fylt hele sida med lekker sommerhonning.


Kube 2 er den klart svakeste. Ikke så rart kanskje, 
for dette er en liten sverm som jeg fikk slått inn i denne kassa i forrige uke.
Her blir det garantert ingen honning å høste i år. 
Håper på at dette lille bifolket makter å bygge seg opp i løpet av ettersommeren. Kube 3 (ikke bilde) har to skattekasser. 
I den øverste var det lite aktivitet. Vurderer faktisk å ta av den ekstra skattekassa.


Dette bildet viser ei av tavlene fra skattekasse to i kube 4.
Ikke så mye bedre her, men litt flere bier som har begynt å jobbe med noen av cellene.
Burde vel egentlig ha tatt av denne også.

I den nederste skattekassa både på kube 3 og på kube 4 ser det helt annerledes ut. 
Der har arbeidsbiene gjort jobben sin denne sommeren!


Her har jeg nettopp tatt av lokket på kube 5.
Dette skjønte jeg allerede da ville være den klart sterkeste av de fem.
Godt med bier og tunge tavler.


Ei av tavlene fra den andre skattekassa i kube 5.
Slik skal det være! 
Blir spennende å se hvor mye honning 
dette sterke bifolket har samlet inn i løpet av sommeren!


Denne uka sjekket jeg de fem bikubene vi har stående på eiendommen vår på Skatval.
En sommer hvor været har variert noe, men med godvær da det blomstret på sitt mest intense, 
kunne tyde på god utvikling i kubene.

Som det går fram av kommentarene under hvert enkelt bilde, 
var det stor variasjon fra kube til kube, noe som ikke er uvanlig.

Uansett, dette lover godt. Om en liten måned vet vi svaret, 
for da har vi tatt inn skattekassene med honning. 
Da gjenstår slynging og røring i den ferske honningen,
før den er klar til å nytes av honningelskere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar