tirsdag 26. juli 2016

Ekstremt lavt vannivå i Samsjøen


Smålom med unge


Smålomreir


Skogstorkenebb


Hvit skogstorkenebb


 Flekkmarihånd 1


Flekkmarihånd 2


Nattfiol


Siv i fjæra


Myrhjerte


Småstein


Storstein


Inge fare i år!


Fjære 1


Sanddetaljer


Fjære 2


Fjære 3


Fjære 4


For vel ei uke siden gikk turen til Samsjøen i Melhus/Singsås.
Der var alt som vanlig på denne tida av året, 
rundt Åsårlivollen og ellers i naturen.

Smålom-paret ved den ene lokaliteten som jeg rakk å sjekke, 
hadde fått fram en unge i år.
De hadde benyttet den samme reirgropa som mange år tidligere.
Ved denne tjønna har det nå vært hekking av smålom i minst 20 år. 
Det er langtfra hvert år at dette paret lykkes med å fostre opp unger.

På Åsårlivollen og i skogen omkring fant vi mange flekkmarihender i full blomst.
Også den vakre orkidéen nattfiol fikk vi sett og fotografert.
Litt spesielt var de hvite variantene av skogstorkenebb, 
som det på ett felt fantes et 20-talls planter av.

Mest spesielt denne sommeren er likevel den lave vannstanden i Samsjøen.
Trønderenergi har solgt mye strøm til tross for lite snø i fjellet og mindre nedbør enn normalt.

Det har ført til store tørrlagte "fjærer" rundt hele sjøen.
Tragisk! Snakk om miljøversting!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar