søndag 21. juni 2020

Orkelsjøen 5: Blant ender, vadere og noen andre fugler


Svartand (Bilde 1 - 3)
Havelle (Bilde 4 - 7)Siland og toppand


Siland


Rødstilk (Bilde 10 - 12)
Strandsnipe


Fiskemåke (Bilde 14 - 15)

Heipiplerke


Linerle


Blåstrupe


Det ble mange møter med ulike fuglearter, og dermed bilder av dem,
under mitt opphold ved Orkelsjøen i Oppdal tidlig denne uka.

To arter høyfjellsender fikk jeg tatt bilder av, arter som det ikke er lett å finne overalt.

Et par av den vakre svartanda holdt til i et vatn rett ved vegen.
Haveller fikk jeg sett flere steder ved innsjøen.

Bildet av de tre havellene, to hunner og en hann, kan tyde på at dette var ikke-hekkende individer, fjærdrakten tatt i betraktning.
Bildene av de enslige havellene viser to hanner. 
Med stor sannsynlighet lå hunnene på reiret og trygt gjemt ikke så alt for langt unna.

Både siland og toppand fikk jeg flere møter med de to dagene jeg var ved Orkelsjøen.

Rødstilkene holdt seg gjerne i vannkanten, og flere av dem på isrestene som enda ikke hadde smeltet.
Det sammen gjaldt for ei strandsnipe. Iskrystallene den gikk på, nærmest skinte kraftig i sola.

Fiskemåkeparet var i gang med hekkinga.
Mens hannen satt på et hyttetak og fulgte godt med,
lå hunnen på eggene like ved vegen.

Flere arter med småfugler fikk jeg også tatt bilder av,
blant annet heipiplerke, linerle og den vakre blåstrupen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar