tirsdag 21. august 2018

Fuglerikt i Lecadammen i Stjørdal


Brushane (Bilde 1 - 4)Vannspeil med ender i Lecadammen 


Gluttsnipe


Grågås (Bilde 7 - 9)
Voksen havørn


Storskarv


Ærfugl hunn med årsunge


Rødstilk


Gråhegre


Før jobbstart tirsdag denne uka, gikk turen innom noen områder på Skatval og i Stjørdal,
blant annet "Lecadammen" tett ved industriområdet på Sutterø.

Denne dammen kan være artsrik i perioder av året, 
men er dessverre i ferd med å gro igjen.

Tirsdag morgen var det mye fugl å se og fotografere i dammen.
Særlig to brushaner lot seg fotografere på nært hold.

På denne tida av året er fjærdrakten hos de to kjønnene temmelig like.
Størrelsesforskjellen gjør det likevel lett å se 
at den største er en hann, når du har dem sammen.

I Halsøen gikk 30 grågjess inn for landing.
Samme art men i et antall av over 100, holdt til på stubbåkeren ved Fløan.

Ved Velvang var den voksne havørna på plass ute i fjæra,
mens storskarvene hadde inntatt Storsteinen ved Skjervold.

I fjæra ved Steinvikholmen fikk jeg tatt bilder av en ærfugl hunn med en årsunge,
en matleitende rødstilk og ei vakker gråhegre. 

Det fikk holde denne morgenen.
Dessuten var det på tide å komme seg på jobb.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar