onsdag 23. mai 2018

Estland 2: Dvergfluesnapper og damsnipe for første gang


Strandområde ved Pikla Linnumaja


Rødnebbterne


Svarthalespove


Sanglerke


Svoveljuke


Storvokst pil


Dvergfluesnapper (Bilde 7 - 9)
Nugula Nature Reserve


Stork på reir (Bilde 11 - 12)

Myrsnipe (Bilde 13 - 14)

Damsnipe


Lørdag i pinsa ble en innholdsrik og variert dag 
i og rundt "Pikla Linnumaja" i Estland.

En fottur i området langs stranda resulterte i bilder av både 
makrellterne, svarthalespove og sanglerke,
tre vanlige arter i dette området.

Etter frokost gikk turen til et naturreservat litt inn for kysten,
Nigula Nature reserve - et større skogsreservat.

En stor forekomst av svovelkjuke på et større piletre
lyste opp på lang avstand.

For oss fuglekikkere ble et nærmøte med den sjeldne og litt sky
dvergfluesnapperen, ett av dagens to store høydepunkt.

I dette området var det flere par med hekkende stork,
gjerne sittende i reiret flere meter over bakken.

I vakkert kveldslys, og etter at vi kom tilbake til "Pikla Linnumaja"
fikk vi fotografert myrsnipe i sommerdrakt og på nært hold nede i fjæra.

Før vi ga oss for kvelden fikk vi også sett og fotografert
turens sjeldneste fugleart, nemlig ei damsnipe.
Den ble behørig dokumentert med flere bilder,
både der den satt i den litt fuktige vegetasjonen og i flukt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar