onsdag 5. juli 2017

Fuglesjekk ved Samsjøen


Svarthvit fluesnapper (Bilde 1 - 2)





Kvinand med unger


Hekkende smålom


Samsjøen


Mot Samsjøvola


Mot Østre Rundtjønn


Østre Rundtjønn


Vannpytt


Sandåa


I forrige uke gikk turen også til Samsjøen opp for Lundamo,
hovedsaklig for å sjekke fuglelivet ved noen kjente plasser.

Ved Østre Rundtjønn kom jeg bare over ei kvinand hunn med små unger.
For noen år siden var det ikke uvanlig å treffe på arter som 
smålom, rødstilk, småspove, fiskemåke og lirype samtidig ved dette lille vatnet.

Ved Åsårlia, der min yngste bror har hytte, 
var det litt liv i skogen, men ikke så mye som for noen år siden.
I den ene fuglekassa holdt svarthvit fluesnapperen til.
Ved et annet sted på setervollen fant jeg også den grå fluesnapperen.
Den benyttet den samme greinkløfta til reirplass som den har brukt i minst ti år.

Inne i sørenden av Samsjøen var smålomparet på plass i tjønna si.
Den ene lå og ruget på eggene, mens den andre lå på vannflata.
Bildet jeg tok av paret er tatt på langt hold og fra bilvinduet.
Dermed unngikk jeg å forstyrre smålommene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar