tirsdag 20. juli 2010

Lavskrike, heilo og andre arter ved Samsjøen

Her kommer noe mer fra turen til Samsjøen for vel ei uke siden. Litt av hensikten var å sjekke over området. Store deler er nå fredet som "Samsjøen naturreservat". I tillegg til få inngrep finnes et relativt rikt fugleliv både i og utenfor reservatet.

Smålom er en av karakterartene. Den så jeg flere av, blant annet fem i en flokk på selve Samsjøen. Besøkte tre hekkelokaliteter hvor jeg så voksenfugler ved to av dem, men ingen tegn til unger. Det tyder på mislykket hekking dette året, kanskje på grunn av kulda til langt ut i juni.

Mest positivt var turen jeg fikk i Reinsfjellsida inn til Vansetøyan. På denne turen registrerte jeg både fjell- og lirype, hekkende fiskemåker, rødstilk, småspove, rødstjert og ringtrost for å nevne noen arter. På veg tilbake fikk jeg sett tre lavskriker innerst i Oksdalen. Det er det sjeldent vi har hatt på sommers tid.

Bildene viser: Elva som renner ned Oksdalen ved Åsårlia, lavskrike og heilo (bildet er tatt i 2009).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar