søndag 28. juli 2019

Pantanal 9: Til Porto Jofre langs Transpantaneira og vår første kveld ut i småbåt


South-American Rattlesnake ?


Buff-necked Ibis


Monk Parakeet


Yacare Caiman


Guira Cuckoo


Ferreginous Pygme-Owl


Great Horned Owl


Vermillion Flycatcher


Millennium


Black-collared Hawk


Green Iguana


Cocoi Heron 1


Cocoi Heron 2


Yacare Caiman


Capybara 1


Capybara 2


Black Skimmer 1


Black Skimmer 2


Giant Otter 1


Giant Otter 2


Giant Otter 3


Giant Otter 4


Kveld på Rio Cuiaba


Mandag 1. juli dra vi videre fra lodgen Pouso Alegre, 
langs den store grusvegen Transpantaneira og fram til Porto Jofre. 

Der ble vi hentet i båt og fraktet ut til den store og flotte husbåten Millennium.
Den skulle være vårt hotell på elva de neste dagene. 

Fra husbåten dro vi ut på elvesystemet i dette området 
og returnerte ikke til husbåten før det ble mørkt.

Dette ble nok en dag med mange opplevelser, og flere nye møter med arter,
både langs grusvegen der vi hadde flere stopp underveis,
og ikke minst fra båten vi kjørte rundt med ute på elvene.

Da vi dro fra lodgen, fikk vi tatt bilder av en av Brasils farligste slanger, ble vi fortalt. 
Om detter var en "South-American Rattlesnake" eller en annen art, er jeg litt usikker på.

To ulike uglearter fikk vi sett og fotografert,
både Brasils minste og den største, under to av stoppene vi hadde.

Under båtturen om kvelden kom vi tett på flere av elvas dyre- og fugleliv.
Flodsvinet (Capybara) hadde lagt seg til på elvebredden, 
mens paret med Amerikasaksenebb (Black Skimmer) holdt til på en sandbanke.

Kvelden på elva fikk en flott avslutning med et nærmøte med to kjempeotere (Giant Otter),
og hvor begge etter hvert tok kveld inne i hula de hadde gravd ut ved elvebredden.

Hva med jaguaren? Den så vi ikke noe til under den første turen ut på elva.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar