torsdag 28. mars 2019

Laksand, stokkand, skjære og spor etter bever i Trondheim


Laksand hann (Bilde 1 - 2)

Stokkand hunn 


Stokkand hann (Bilde 4 - 6)
Skjære


Bevergnag 1


Beverspor


Bevegnag 2


Theisendammen


Onsdag gikk fototuren om ettermiddagen til Trondheim.

Første stopp ble området rett ned for Nedre Leirfoss i Nidelva.
Der er det normalt fuglerikt, særlig midt på vinteren.

Nå er det i ferd med å tømmes for fugler i dette området.
To brødspisende laksender og noen titalls stokkender
ble fotofangsten denne gangen,
i tillegg til ei fjærflott skjære i vegkanten.

Jeg var også innom dammen i Granåsen, rett ved hoppbakkene.
Der holdt rundt 100 stokkender til,
men ingen andre arter denne gangen.

Ved Theisendammen i Bymarka fant jeg spor etter beveren,
ved innløpet av elva som renner ut i dammen.
Noen bever var ikke å se.
Den dukket opp seinere på kvelden, skulle det vise seg,
men da hadde jeg forlatt området.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar