fredag 20. juli 2018

Krykkjene under Gjemnessundbrua

På veg til Sunnmøre for vel ei uke siden,
ble det tid til en kort stopp ved Gjemnessundbrua.

Dette er ei bru jeg har kjørt over mange ganger,
uten å ha sett hva som befinner seg under den.

For kort tid siden fikk jeg vite av en kamerat
at under brua hekker flere hundre par med krykkjer.
Det har de gjort i mange år.

Det skulle vise seg å stemme.
Dermed ble det næropplevelser med en av våre etter hvert så sjeldne måkearter.

Tidligere har jeg skrevet om krykkjene som forsvant fra Runde.
Der hekket i sin tid et par hundre tusen par!!!
Også kolonien ved Bud ut for Molde har blitt betydelig mindre de siste årene.

Da var det positivt å se de mange parene under Gjemnessundbrua
som hadde fått fram store unger allerede.

Vel, positivt og positivt?
At krykkjene velger å bygge reir på bruspennene
i stedet for i naturlige krykkjefjell, har nok sine årsaker.
En kombinasjon av tilgang på småfisk og beskyttelse for predatorer kanskje?

I Wikipedia står følgende om Gjemnessundbrua og krykkjekolonien:

"Gjemnessundbrua er ei hengebru som krysser Gjemnessundet mellom Gjemnes på fastlandet og Bergsøya i Møre og Romsdal. Gjemnessundbrua ble åpnet i 1992. I dag er brua en del av Europavei 39. I totallengde var den Norges lengste hengebru frem til Hardangerbrua ble åpnet i 2013.  Askøybrua hadde lengst enkeltspenn. Brua er 1 257 meter lang, hovedspennet er 623 meter, og seilingshøyden er 43 meter. Brua har 21 spenn og er 108 meter høy."
Gjemnessundbrua har den nest største krykkjekolonien i Møre og Romsdal og en av de største i landet. Hvert av brospennene er tett besatt med krykkjereir. Krykkjer er kolonihekkere og bygger reir i bratte fjell (fuglefjell) på små berghyller. De små framspringene på bruspennet er utmerket rugeplass for krykkjer. 
Et stort problemet er fugleskitt som tærer på betongen og skader den. Betongen blir mer sårbar for saltinntrengning som gjør at armeringen ruster. Mange bruer må repareres fordi det salte sjøvannet trekker inn i betongen og får armeringsjernet til å ruste. 
Kolonien har vært uønsket i flere år, men krykkjene har nektet å forlate hekkeplassen. I stedet for å jage vekk krykkjene legger Veivesenet til rette for at krykkjene kan bruke brua som rugeplass. Brua har blitt spylt og rengjort, og en elastisk, sprekkoverbyggende membran er lagt på betongen for å beskytte mot stoffene i fugleskitten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar