fredag 2. mars 2018

Fuglemøter på og ved Runde


Rødstilk (Bilde 1 - 3)








Storspove


Gråhegre (Bilde 5 - 7)








Skjærpiplerke


Gjerdesmett


Sangsvane (Bilde 10 - 11)





Gråmåke


En av dagene i forrige uke brukte jeg til en biltur ut til fugleøya Runde på Sunnmøre.
Det ga god uttelling i form av flere spennende fuglemøter.

Ved Remøybrua fikk jeg tatt noen nærbilder av to rødstilker,
en art som normalt er trekkfugl,
men hvor noen få individer kan overvintre langs kysten.

Ute på Runde hadde hele seks storspover slått seg ned.
Også det en art som normalt trekker ut av landet vårt.

Flere gråhegrer lot seg avfotografere på nært hold,
så lenge jeg holdt meg inne i bilen,
med nedskrudd sidevindu og rolige bevegelser.

To møter med noen småfugler fikk jeg også festet til brikken.
Den aktive skjærpiplerka og den enda mer rastløse gjerdesmetten
fant småkryp i flomålet å mette seg på.

Et par sangsvaner holdt til i ett av ferskvannene jeg passerte.
Her var råka såpass stor at de fant noe mat på grunna.

På denne tida av året er det nesten bare gråmåkene av måkene som er på plass,
i et par store flokker og hvor en kom ekstra nært.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar