tirsdag 22. mars 2016

Stokkand, kvinand, fossekall, beverspor og sangsvane


Stokkand (Bilde 1 og 2)

Kvinand (Bilde 3 og 4)

Fossekall (Bilde 5 - 7) 
Spor etter beveren ved Baklidammen (Bilde 8 og 9)

Sangsvane på Skatval


Gårdagens fototur i Trondheim ga også bilder av andre arter enn brunnakke 
(se det forrige innlegget).

Både kvinand og stokkand var det fortsatt mange av i Nidelva ved Nidarø. 

Om en måned arrangerer BioFoto Midt-Norge "Midtnorsk NaturFotodag". 
Dagen starter med en bevertur i Bymarka.
I går fikk jeg bekreftet at det er liv i beverhyttene både i Baklidammen og i Theisendammen.
Begge steder hadde beveren vært ut og hentet fersk mat.

Vår nasjonalfugl fossekallen fikk jeg et nærmøte med i den åpne råka ved Theisendammen.
Litt av en tøffing som mer enn gjerne dukket under i det kalde vannet!

På Skatval er det fortsatt godt med sangsvaner på stubbåkrene.
Det siste bildet fikk jeg tatt inn for Vinge for noen dager siden.

2 kommentarer: