lørdag 17. august 2013

Spennende med nye bier


Endelig ble det bier og dermed egenprodusert honning igjen på Dregsetsve!

I fjor døde den siste kuben ut, antaglig fordi vaeoramidden fikk overtaket.
Dermed måtte det investeres i to nye kuber med bifolk (dronning og noen tusen bier i et ynglerom).

De to bifolkene i hver si kube var på plass i månedskiftet mai/juni.
Allerede tidlig i juli så vi at biene var blitt mange flere.

Det fortsatte utover i juli.
Dermed ble vi anbefalt å sette på skattekasse nummer to på begge kubene.

I forrige uke sjekket vi de to bikubene.
To av våre  barnebarn, Tobias og Juli, fikk være med.
Med en egen liten birøkterdrakt på seg,  kunne de trykt være med helt inn til bikubene.

Barna syntes dette var interessant.
Samtidig fikk vi bekreftet at de nyinnkjøpte biene har gjort jobben sin i sommer.

I neste uke setter vi på såkalte bitømmere, tar inn skattekassene og slynger honningen.
Først da får vi endelig svar på hvor mye sommerhonning det har blitt i sommer.
Spennende, spennende!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar