fredag 5. juli 2013

Ikke bare urørt natur i Pasvik


Gammelt hus ved Noatun


Gammel båt ved Noatun


Sør-Varanger Museum ved Strand


Gamle graver ved Strand 


96-høyden


Pasvikdalen sett fra 96-høyden


Svanhovd ved Svanvik


Infoskilt om reservater og grensa mot Russland


Langhuset hos "Birk Husky" ved Melkefoss


Nybygd fotohytte for småfugl ved Melkefoss


Steinfylling (demning) ved Hestefossdammen

Noen har den oppfatninga at Pasvikdalen bare er urørt natur.
Det stemmer ikke, selv om store deler av dalen og da særlig den innerste er fredet som nasjonalapark og naturreservater.

Pasvikelva, grensa mellom Norge og Russland, er bygd ut med flere vannkraftverk og større oppdemninger.

Flere små og et par større veger går innover Pasvikdalen, 
til tettsteder der folk bor og til attraktive utfartsområder.

Kjente steder som Noatun (se tidligere innlegg) og Svanhovd (Bioforsk) hører også med.
Ved Sør-Varanger Museum i Strand fant vi gamle graver hvor noen fortsatt setter ned friske blomster.

Imponert ble vi også av satsinga hos Birk Husky ved Melkefoss.
Her ble vi bl.a. servert en bedre middag i langhuset.
Fugleturisme kombinert med sledeturer med hunder, var noe av det de kunne tilby.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar