søndag 17. juni 2018

Ender i mange varianter ved Theisendammen og Baklidammen


Stokkand (Bilde 1- 6)

Brunnakke (Bilde 7 - 8)

Kvinand (Bilde 9 - 13)

Sist fredag var jeg ved Baklidammen, Stokkedammen og Theisendammen i Bymarka.
Bare ved sistnevnte fikk jeg sett og tatt noen nye bilder av bever, se det forrige innlegget.

Ved alle de tre dammene var det ender,
enten stokkender, brunnakker eller kvinender.
De ble det noen bilder av, i ulike positurer.

Ei stokkand hunn hadde fått fram mange unger.
De var som små raketter på vannflata,
mens mor fulgte dem med vaktsomme blikk.

Mest spesielt denne kvelden var et par kvinand hunner.
De sirklet mye rundt, og satt i perioder oppe i ei stor furu.
Det har jeg aldri opplevd tidligere.

lørdag 16. juni 2018

To bevere ved Theisendammen


Bever spiser og henter fersk mat (Bilde 1 - 8)Bever i høy vegetasjon (Bilde 9 - 11)
Tor Magne Benjaminsen ved Theisendammen


Kjell-erik Moseid og Tor Magne Benjaminsen ved TheisendammenFredag kveld ble det en ny tur til de to beverdammene 
Baklidammen og Theisendammen i Bymarka i Trondheim. 

Ved Baklidammen så vi ingen tegn til bever i løpet av kvelden.
To aktive beverfotografer, Kjell-erik Moseid og Tor Magne Benjaminsen,
kunne fortelle at de ikke hadde sett bever ved Baklidammen de siste dagene.

Hva det betyr, er ikke godt å si.
Kanskje har de to individene som har holdt til i Baklidammen i vår,
dratt ut av området av ukjente grunner? 

Ved Theisendammen derimot var de to beverne 
som har holdt til der i vår, på plass.

I området nærmest Byåsen Butikksenter, der vegetasjonen nå er høyvokst
og hvor beveren har gravd mange kanaler med noen beiteplasser,
fikk jeg sett begge to. 

Særlig den ene var jeg skikkelig nær.
Denne hadde gått langt inn på land, 
og kom byksende rett forbi meg
da den registrerte meg.

Like etter fikk jeg tatt flere nærbilder av den,
ved å bevege meg med roligere bevegelser.

Den andre beveren svømte i retning den gamle beverhytta ved elveinnløpet.
Tor Magne Benjaminsen var på plass og rapporterte 
at denne beveren hadde gått på land for å finne ferske greiner.

Dermed fikk jeg med litt flaks noen litt uvanlige bilder av beveren
på land og det midt i matfatet.

Greinene fra rogna tok beveren med ned til vannkanten,
der den spiste de fleste før den la ut på videre matleit rundt dammen.

Da var klokka passert 22 og det var på tide å trekke seg tilbake for denne gang.

***************************************************************

For ordens skyld: 
Til de av dere som tror at jeg er veldig nære beveren,
så er nok ikke det alltid tilfelle.
Den tela og det kameraet jeg benytter gir 15 ganger forstørring.
Dessuten er bildene gjerne noe croppet.
Jeg er som oftest minst 15 meter unna dyrene.

For oss fotografer er det viktig å opptre slik
at vi ikke forstyrrer og stresser beverne unødig.

tirsdag 12. juni 2018

På toppen av Forbordsfjellet


Mot Skatvalslandet 1


Mot Skatvalslandet 2


Mot Stjørdal sentrum


Mot Frosta


Myrull


Motlys


Østover


Mot Fættenfjorden


Vegen ned


Sist lørdag kveld gikk turen per bil til toppen av Forbordsfjellet på Skatval.

Det ble en flott kveld med god sikt i alle retninger!
Dermed fikk vi tatt mange bilder av våre omgivelser,
fra det høyeste fjellet på Skatval.

Forbordsfjellet rager 590 m.o.h.
Mange benytter vegen/stien opp mot toppen som en trimtur.
De mest ivrige er på toppen over 100 ganger på ett år. Imponerende!

For oss som ikke er riktig så spreke,
går det fint å kjøre bil helt opp, etter å ha betalt vegavgift.

lørdag 9. juni 2018

Løvetann og skogstorkenebb fra Skatval


Løvetann (Bilde 1 - 6)

Løvetann og skogstorkenebb


Skogstorkenebb (Bilde 8 - 11)


I dag tidlig ble det litt leik med makroobjektivet
ved egen eiendom på Skatval.

Nå blomstrer løvetann og skogstorkenebb i store antall rundt oss.
Førstnevnte er en pest og plag i hagen,
men egentlig ganske så vakker når du kryper innpå den.

Skogstorkenebb hører med til de aller vakreste villblomstene
på denne tida av året.

To fargeklatter i naturen
og som det alltid er gøy å prøve å feste til brikken i kameraet,
gjerne fra lav høyde og med ulike for- og bakgrunner.

tirsdag 5. juni 2018

Horndykkerne ved Leksdalsvatnet


Horndykkere (Bilde 1 - 3)
Gråtrost


Tamrein (Bilde 5 og 6)

Leksdalsvatnet (Bilde 7 - 9)
Fiskegarn ved Leksdalsvatnet


Hammervatnet (Bilde 11 og 12)
Sist søndag formiddag gikk fototuren rundt Leksdalsvatnet,
den store innsjøen mellom Verdal og Steinkjer kommuner.

I dette vatnet er horndykkeren en karakterart,
mye grunnet rike forekomster av takrør flere steder.

Vi fikk da også sett mange par.
De var enda ikke var i gang med årets hekkesesong.

Vi så ingen reir eller reirbygging i takrørskogene,
selv om et av parene tydelig nærmet seg parring.

Også denne gangen kom vi over noen tamrein på innmarka.
De lot seg friste av det grønne på nyspira åker.

En gråtrost i vannkanten samlet larver til sine små.
Ungene satt nok sultne i reiret ikke langt unna.

Leksdalsvatnet byr på mange idyller,
i kombinasjon med takrør og skog.

På veg hjemover ble turen lagt innom Hammervatnet i Levanger kommune,
også det en fuglerik innsjø.

Denne gangen fikk vi hørt og sett sjeldne arter som knekkand og vannrikse,
uten at det ble noen bilder av dem.