søndag 2. august 2020

Lappspover i fjæra på Skatval


Lappspover (Bilde 1 - 7)
To lappspover og en småspove


Tjeld og lappspove


Tjeld (Bilde 10 - 13)Stokkender


Fiskemåke (Bilde 15 - 17)Sist fredag fikk jeg igjen tatt en fototur ned i fjæra på Skatval.

Denne gangen var jeg på leiting etter vadere,
for vadetrekket sørover var igang for de første trekkerne, hadde jeg hørt.

Det stemte da også! Etter en times vandring langs fjæra kunne jeg bokføre:
Lappspove (2), småspove (1), sandlo (10), myrsnipe (1) og rødstilk (2).

Av disse fem artene var det bare de to lappspovene og småspoven jeg fikk tatt bilder av.

Lappspovene var særdeles samarbeidsvillige, og lot meg komme på godt fotohold.
Dermed ble det mange bilder av disse to individene,
som allerede hadde mistet den rustrøde sommerdakten.

Flere tjeldpar har holdt til i denne fjæra i sommer.
For et par av dem var det blitt store unger.
Særlig godt fornøyd ble jeg da den ene lappspoven
og en tjeld satt på den samme steinen.

Fiskemåkene hadde også lyktes med årets hekking.
Jeg så flere unger, og faktisk noen som fortsatt ikke var flygedyktige.

lørdag 1. august 2020

Storjo på Runde og mange andre motiver fra Sunnmøre


Storjo (Bilde 1 - 5)


Runde (Bilde 6 - 9)Grågjess


Zakariasdammen i Tafjord (Bilde 11 - 12)

Fjell, trange fjorder og gråvær (Bilde 13 - 14)

Voldafjorden


Fyrdselva i Volda


Høydalen


Tåkemorgen ved Storvatnet i Volda


Strynefjorden


Huldefossen ved Jølster


Geitrams


Her er de siste bildene fra ukesturen til Sunnmøre for vel ei uke siden.

Storjoene var fortsatt på plass oppe på fjellet på Runde,
den kvelden jeg var der for først og fremst å fotografere lunder i Lundeura.

Noen av storjoene holdt til kloss inn til stien.
Det ene bildet der storjoen har åpent nebb, 
er faktisk tatt med normalzoomen!

Landskapet på Runde innbyr alltid til å ta noen bilder. 
Dermed ble det også noen bilder av det.

En av dagene var vi på familiebesøk i Valldal.
Da tok vi turen inn til Tafjord og Zakariasdammen.
Jeg hadde håpet på at vannet rant over kanten 
på Nord-Europas høyeste betongdemning,
med det gjorde det dessverre ikke.

Høye fjell og mange lange og trange fjorder er typisk for Sunnmøre.
Det ble det også noen bilder av denne gangen.

Huldefossen mellom Førde og Jølstervatnet framstod med mye vann,
med en vakker liten regnbue i nedkant.