tirsdag 27. oktober 2020

Mye småfugler på foringa ved Dregsetsve

 

Bjørkefink (Bilde 1 - 3)Grønnfink (Bilde 4 - 5)


Spettmeis

Kjøttmeis

Svartmeis

Gråhegre

Stokkender (Bilde 10 - 12)Fjære ved Furuodden

Fjæra ved Skjervold

Mot Vingestranda

Solnedgang over Vinge


Sist lørdag ettermiddag fikk jeg tatt noen bilder av flere arter småfugler ved Dregsetsve.

Selv satt jeg i kamuflasjeteltet på platten rett ut for inngangsdøra vår. Snakk om kortreist fuglefoto!

Det har vært mye aktivitet rundt foringsautomaten de siste to ukene, av mange ulike arter. Fortsatt er det noen bjørkefinker som mer enn gjerne forsyner seg med solsikkefrø.

Litt seinere på ettermiddagen gikk turen igjen ned mot Vinge, fra Skjervold og bort til Furuodden. 

Der ble noen flere bilder av de mange stokkender. Disse endene lot seg nok friste av spillkorn på åkeren rett innefor fjæra. Ser du nøye etter på bildene, finner du også brunnakken som jeg tok et litt nærmere bilde av, et par dager tidligere.

mandag 26. oktober 2020

Flatholman i Muruvik i Malvik

 

Kråke

Ung siland hann

Bjørk

Svabergene på Flatholman

Bergarter

Slipte småsteiner

Trekant

Fugl

Tang 1

Linjer

Rød bergart 1

Rød bergart 2

Tang 2

Tang 3

Lavringer

Svaberg

Kartlav 1

Kartlav 2


LønnSist fredag fikk jeg igjen gjort et fotobesøk ved Flatholman i Muruvik,
et flott friluftsområde i Malvik kommune.

Denne gangen var det lite fugl å se og fotografere.
Det ble bare et par bilder av ei kråke og ei ung siland.

Detaljer på svabergene på Flatholman synes jeg det alltid er spennende å lete etter.
Her er noen av nærbildene som jeg selv ble fornøyd med.

Et par høstbilder, gult kartlav og linjer i bekkeutløpet ble også litt av fasiten denne gangen.

søndag 25. oktober 2020

Kortnebbgjess og andre større fugler i Stjørdal og på Skatval

Kortnebbgjess (Bilde 1 - 4)
Grågjess (Bilde 5 - 7)Hettemåke

Fiskemåke og stokkender

Storskarv (Bilde 10 - 17)
Stokkender (Bilde 18 - 20)
 Brunnakke og stokkender


Endelig fikk jeg tatt noen bilder av en flokk med kortnebbgjess i Stjørdal denne høsten.

De vel 150 individene holdt til sammen med over 400 grågjess 
på en stubbåker rett ved E6 nord for Kvislabakken. 
Dette jordet benyttet de i alle fall i to dager, på torsdag og fredag denne uka.

Både kortnebbgjess og grågjess er grå gjess. 
Lettest å skille dem er det på nebbfasongen og fargen.
På flere av bildene her kan du se begge gjessene.

Disse gjessene er nok blant de siste denne høsten hos oss.
De aller fleste kortnebgjessene, av bestanden på rundt 80.000, har passerte Trøndelag,
på veg til overvintringsområdene i "Vadehavet", fra Danmark til Nederland.
Grågjessene skal i utgangpunktet trekke enda lenger sør i Europa.

I Halsøen og Gråelvosen var det fortsatt ei hettemåke og ei ung fiskemåke på plass.
Også disse er nok blant de siste trekkerne av sine arter.

Storskarv er en art det har blitt flere av i indre del av Tondheimsfjorden,
også hos oss i Stjørdal, da gjerne i Gråelvosen og på Skatval.

I Gråelvosen benytter de gjerne stolpene etter tømmerfløtinga ute i mudderet,
både for hvile og til vingetørk.

På Skatval er det området mellom Vinge og Velvang 
hvor det er lettest å komme tett på storskarvene.
Storskarvene benytter gjerne Storsteinen ved Skjervold som sitteplass,
og et par andre større steiner ute i fjæra.

Sist fredag fløy mange stokkender forbi i fjæra ved Skjervold.
I småflokkene fikk jeg også et bilde av en brunnakke sammen med noen stokkender.