onsdag 13. mai 2020

Alle de tre beverne var aktive ved Theisendammen


Voksen bever (Bilde 1 - 8)Beverfelt tre


Beverkanal og beiteplass


Fiskemåke


Gammel beverhytte 1


Gammel beverhytte 2


Innløpet av elva fra Baklidammen


Stokkand hunn


Ny beverhytte


Brunnakke hann


Stokkand hann


Storvokste lerker

Sist søndag kveld var det ikke bare "Junior" som var aktiv, jfr. det forrige innlegget,
ved Theisendammen i Bymarka i Trondheim.

Først kl. 20.55 så vi det første voksne individet. Det dukket opp på land
ikke langt unna den aller eldste av de to gamle beverhyttene.

Svømte den under vann dit, eller hadde den hatt et dagopphold på den andre sida?

Dette individet (bevermor eller hannen) svømte raskt mot innløpet 
og satt seg så i vannkanten for å spiste elvesnelle, noe flere av bildene viser.

Like etter dukket "Junior" opp fra samme sted på den andre siden.
Den svømte i en litt annen retning, og satte seg i vannkanten 
på landsida ikke langt fra holmen, der jeg fikk tatt alle bildene av den.

Da det begynte å bli mørkt, kom det andre voksne individet ut av hytta,
rev løs ei stor grein/stokk fra matforrådet fra i vinter
og svømte med denne over til den andre sida?

Betyr dette at beverne er i ferd med å bygge ei ny hytte på den andre sida,
og da kanskje mellom brygga og den gamleste av beverhyttene?
Dette må vi følge med på i tida framover.

De øvrige bildene her, viser at det alltid er fotomotiver å finne ved Theisendammen.

En morsomhet: Et yngre par i 20-årsalderen lurte på om jeg hadde 
fotografert bever ved Theisendammen tidligere. 
De ble litt paff da jeg kunne fortelle at denne "sykdommen" 
har jeg holdt på med i 35 år!

Svigemor brukte ofte å si: "Alt som er en overdrivelse, er en sykdom".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar