lørdag 17. juni 2017

Lite med fugler som hekker på Tautra


Fiskemåke (Bilde 1 - 3)
Brakkvannsdammen


Gravandpar med årsunger


Ei enslig hettemåke


Måsdammen


Mot Store Grasholmen
I forrige uke var jeg en kveldstur innom fugleøya Tautra ut for Frosta i Trondheimsfjorden.

Det mest positive jeg opplevde der ute var noen få par hekkende fiskemåker midt i kålåkeren.

For gravand-parene så det ut til å bli en god hekkesesong.
Flere av dem og et større antall årsunger holdt til i Brakkvannsdammen.

Måsdammen derimot inneholdt ikke ei eneste hettemåke.
Der hekket tidligere flere tusen par, og navnet på dammen var godt beskrivende .

Også ærfuglene glimret totalt med sitt fravær.
Ut for fugletårnet, rundt Brakkvannsdammen, grasholmene og i nærheten,
nærmet vasset vi i hekkende ærfugler for mange år siden.

Selv om det har skjedd store forandringer, og mange hekkende fugler for lengst er borte,
opprettholdes ferdselsforbudet i området i hekketida.

Et forbud for hva? For de mange kjøtt-kvegene som beiter i området?
Hekkende fugl er det dessverre blitt lite eller ingenting av.

Tautra fikk Ramsar-status for flere år siden.
Etter min mening er det på tide med en ny vurdering av den statusen.

Slik jeg observerer det, er ikke øya lenger verdig en slik internasjonal vernestatus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar